Förslaget att öppna för att dela föräldradagar med i stort sett vem som helst riskerar att leda helt fel.

Regeringen vill göra det möjligt för föräldrar att överlåta 90 dagar av föräldraledigheten till någon annan person. En släkting, en vän eller någon annan närstående.

Förslaget ska bli verklighet nästa sommar.

Det kan på ytan låta som något bra.

Inte minst finns stjärnfamiljer där det kan vara direkt nödvändigt för att alla som ingår som föräldragestalter i barnets uppväxtmiljö ska få en möjlighet att vara hemma. De som förordar den här modellen pekar också på att det är en möjlighet för ensamstående.

Men regeringens förslag riskerar också att skapa enorma problem och bli en backlash för decennier av arbete för att öka jämställdheten i uttaget av föräldradagar.

För trots att det går långsamt har det gått framåt på den punkten.

1974 tog mammor ut 99,5 procent av alla föräldrapenningsdagar. 2022 hade den andelen sjunkit till 70 procent.

Ännu långt till att dela lika, men ändå i rätt riktning.

Nu varnar många för att det nya systemet ska göra att män återigen tar ut mindre tid. För vilka, på ett generellt plan, blir det som ger bort sina dagar till mormor och farmor, eller till någon annan kvinna i släkten eller vänkretsen? Vem tjänar mest i familjen och kommer ha rent ekonomiska incitament för att snabbare återgå till jobbet?

Det är ju tyvärr ofta så att män redan i dag tar mindre del av rent ekonomiska orsaker.

Redan 2019 infördes en ny regel som gör att bonusföräldrar kan ta ut föräldraledigt, så en del av det problem regeringen säger vilja komma åt är redan åtgärdat.

”Det är dock oklart vilka problem som de nu föreslagna förändringarna, det vill säga att föräldrapenningen ska kunna överlåtas till helt andra personer, förväntas lösa”, skriver Sveriges kvinnoorganisationer.

Det finns också en uppenbar risk att det nya förslaget kommer skapa en marknad för ”barnpassning” med föräldrapenningen som betalmodell.

För vem är egentligen vän eller närstående? Modellen öppnar ju för att ge bort dagar till i princip vem som helst.

Fackliga organisationer har också varnat för att detta kan göda en redan välfödd kriminalitet kopplad till den privatiserade välfärden. Hemtjänsten har redan utnyttjats på det viset, liksom LSS systemet. Ska gängen få en ny födkrok i den här modellen?

Det finns säkert skäl att se över hur föräldradagar kan fördelas, inte minst för ensamstående, men det som nu är på väg riskerar att skapa större problem än det löser.

Alltså: gör om, gör rätt.