Ledare Ingen tycks längre driva frågan om delad föräldraförsäkring, och just därför är Schenströms inspel så viktigt. 

I valrörelsens slutskede kom plötsligt en artikel på DN Debatt som krävde fler reserverade dagar för respektive förälder i föräldraförsäkringen, i folkmun kallat fler pappamånader. Som svensk politik ser ut i dag är det närmast svårt att tänka sig något mer otidsenligt. Bakom tilltaget stod Ulrica Schenström på tankesmedjan Fores, som släppte en rapport om just föräldraförsäkringen och jämställdheten.

Schenström är tidigare statssekreterare och ordförande för moderatkvinnorna, men framstår också alltmer som borgerlighetens verkliga anakroniker. Det är helt enkelt svårt att hitta någon annan till höger som både hyllar Reinfeldt och vill driva på jämställdheten med fler öronmärkta månader i föräldraförsäkringen.

På Schenströms tid som ordförande i moderatkvinnorna fanns tongivande röster för fler öronmärka månader i tre allianspartier

Föräldraförsäkringen har inte bara kommit i skymundan i den politiska debatten i valrörelsen, utan dess betydelse för jämställdheten har också tonats ned i retorik och förslag från partier både till höger och vänster. Alla vet att dagens konstruktion där merparten av föräldrapenningdagarna kan överlåtas mellan föräldrarna bidrar till ett ojämställt uttag av föräldraledighet. Alla vet vad det gör för löneutveckling, karriärmöjligheter, livsinkomst och pension. Frågan är nämligen väl utredd. Både Jämlikhetskommissionen och Utredningen om en modern föräldraförsäkring förordade en fortsatt individualisering.

Ändå är föräldraförsäkringen nästan helt osynlig i debatten.

Det beror på två saker:

I borgerligheten är frågan om fler öronmärka månader i praktiken avgjord. På Schenströms tid som ordförande i moderatkvinnorna fanns tongivande röster för fler öronmärka månader i tre allianspartier – M, C och L. Sådana röster saknas i dag och det enda synbara initiativet på föräldraförsäkringens område den här valrörelsen har varit Centerpartiets utspel om att återinföra en jämställdhetsbonus på 50 000 kronor till föräldrar som frivilligt delar lika. En reform som träffsäkert skulle gynna en smal grupp ofta högutbildade föräldrar, men som utöver det har dokumenterat svaga effekter på jämställt uttag av föräldraledighet.

På den rödgröna sidan är frågan också avgjord, i alla fall på papperet. Både S och V vill ha en individualiserad försäkring där vårdnadshavarna delar lika. Problemet här är att ingen väljare lär märka av den ambitionen, med dagens politiska prioriteringar och kommunikation. Det kan visa sig vara ett allvarligt misstag. Risken är nämligen stor att utvecklingen går bakåt eftersom både SD och KD helt vill avskaffa de öronmärka månaderna. Om vi får en högerregering kan en struken pappamånad mycket väl ligga på förhandlingsbordet när M, L, KD och SD ska komma överens. Då kan vi snabbt komma att se ett än mer ojämställt uttag av föräldraledighet. Opinionen måste vinnas om utvecklingen ska fortsätta åt rätt håll. Det görs inte med tystnad.