Alliansregeringen tänker inte försämra apoteksservicen i glesbygd. Vi står fast vid att avregleringen gett ökad tillgänglighet och bättre service, skriver Ulf Berg (M).

Dalarnas Kristoffer Strömgren, ordförande för Socialdemokraterna i Sälen-Lima borde sopa rent framför egen dörr innan han skriver på upprop. Vi Moderater står fast vid att den ökade tillgängligheten till fler apotek med generösare öppettider är ett bra bevis på att servicen blivit betydligt bättre.

Fråga föräldern vars barn insjuknar en kväll och plötsligt behöver nässpray och värktabletter. Tidigare hade det inte funnits något annat alternativ än att vänta med medicininköpen till dagen efter. Nu kan föräldrar springa ned till närmaste livsmedelsbutik och införskaffa receptfria läkemedel även på kvällar och helger.

En undersökning från SIFO visar dessutom att 97 procent av kunderna bedömer sin besöksupplevelse på apoteken som utomordentligt bra eller bra. Undersökningen konstaterar också att en av de kvalitetsaspekter som förbättrats sedan omregleringen är just servicen. 97 procent uppger att de upplevde servicen som bättre eller lika bra jämfört med innan omregleringen. Kundnöjdheten har alltså ökat sedan omregleringen av apoteksmarknaden.

Länge försvarade Socialdemokraterna apoteksmonopolet med att påstå att det garanterade god tillgänglighet och bra service. Sedan apoteksreformen genomfördes har över 300 nya apotek öppnats, vilket är en ökning med över 30 procent. Tillgängligheten har ökat. 89 procent av befolkningen når numera ett apotek inom tio minuters bilfärd. 74 procent har mindre än fem minuters bilfärd till närmaste apotek.

I dag håller de flesta apotek öppet på lördagar och söndagar och är måna om att lösa kundens problem. Det finns ett mycket väl fungerande samarbete. Apoteken är beredda att höra med närliggande apotek om de har preparatet inne och ber dem i så fall skicka över, eller ber kunden gå dit om det är brådskande.

Vi tänker inte försämra apoteksservicen i glesbygd. Det viktigaste syftet med omregleringen av den svenska apoteksmarknaden var att öka tillgängligheten till läkemedel för alla i vårt land. Vi vill i det sammanhanget påminna om att staten fortfarande är aktiv inom branschen via Apoteket AB. Vi kommer att se till så att läkemedelsförsörjningen fortsätter att fungera överallt och att reformens ambition om ökad tillgänglighet i hela landet blir verklighet.

Något Kristoffer Strömgren inte väljer att nämna är att landstinget i Dalarna som är S-styrt valt att lägga ner vårdcentralen i Lima. Även annan historik är av intresse i denna debatt, nämligen den att även under monopoltiden ville man lägga ner apoteket just på grund av dålig lönsamhet. Nu har en privat aktör valt att lägga ner apoteket men det efter att man under tre års tid gjort allt för att inte gå med förlust.

Regeringen har nu aviserat 20 miljoner kronor extra i glesbygdsstöd. Detta är en positiv ansats för att flera apotek i glesbygden ska få finnas kvar.  Tillstånd har beviljats till cirka 200 nya apotek. Vi lämnar därmed bottenligan, och sällskapet med Kuba och Nordkorea, när det gäller tillgång till apotek. Vi har en apoteksservice som bättre svarar mot patienternas och kundernas behov. Det är inte i våra ögon att vara döv utan att faktiskt anpassa verkligheten efter människors behov och önskan. Avslutningsvis bör vi också tillägga är att nu kan vem som helst som vill starta ett eget apotek, var som helst i Sverige, göra så. Detta öppnar även upp för Kristoffer själv att starta apotek om han så önskar!

Tack vare Alliansens apoteksreform kan vi efter 40 år av apoteksmonopol äntligen köpa nässpray eller smärtstillande i närmsta mataffär och vi förutsätts inte längre bli sjuka och behöva medicin enbart mitt på dagen. Socialdemokraterna vill tillbaka till ett apoteksmonopol och plocka bort de receptfria läkemedlen från livsmedelsbutikshyllorna, stänga apotek och försämra öppettiderna. Entreprenörer som äntligen förverkligat sin dröm om att driva egna apotek kan få se sina framtidsvisioner gå i kras om Socialdemokraterna får bestämma.

Socialdemokraterna har tidigare motsatt sig reformer som Alliansregeringen genomfört, för att sedan plötsligt ändra sig efter att ha insett de positiva effekterna. Kanske kommer de tids nog underfund med att fler apotek, längre öppettider och förbättrad service inte är så tokigt ändå?

Ulf Berg (M), riksdagsledamot Dalarna