Bild: Flickr/Bengt Nyman

Avregleringen av apoteksmarknaden har kraftigt försämrat apoteksanställdas arbetssituation, något som kan få konsekvenser för patientsäkerheten. Det framkommer i en rapport från Statskontoret.

I slutet av maj kom Statskontorets rapport om hur apoteksmarknaden utvecklats sedan avregleringen. I rapporten framkommer att situationen för de anställda inom apoteksbranschen har försämrats kraftigt.

Visserligen har de anställdas löner ökat, men med arbetssituationen är det sämre ställt. I den enkätundersökning Statskontoret har gjort framkommer att de apoteksanställda som svarat på enkäten upplever att de fått en ökad arbetsbelastning sedan avregleringen. Detta har inneburit fler arbetsuppgifter och krav från apoteksledningen på merförsäljning och att expedieringar inte bör ta för lång tid. Dessutom upplever mer än hälften av apotekspersonalen som svarat på enkäten att förutsättningarna för att göra korrekta receptexpedieringar och att möjligheterna för att ge information och rådgivning om läkemedel och egenvård har försämrats. Sex av tio av de apoteksanställda som svarat på enkäten upplever också att möjligheterna till kompetensutveckling har försämrats.

De anställdas upplevelse av försämrade möjligheter till kompetensutveckling får stöd av Läkemedelsverkets apoteksinspektioner, som visar att den dokumenterade kompetensutvecklingen för personalen ofta är bristfällig eller saknas. I sin rapport menar Statskontoret att dessa brister på längre sikt kan få konsekvenser för patientsäkerheten.
– Personalen får mindre tid för kompetensutveckling efter omregleringen, vilket vi tycker är lite oroande. Det är en risk för patientsäkerheten på sikt, säger Statskontorets utredare Thomas Ringbom till Ekot.

Redan i dag är konsumenterna mindre nöjda med apotekens rådgivning jämfört med hur det var innan avregleringen, visar Statskontorets rapport.

Dagens Arena har även tidigare skrivit om apoteksavregleringen. Dels om hur avregleringen inte lett till fler apotek i glesbygden, dels om hur avregleringen blev en god affär för köparna.