Kristina Billberg, Sveriges farmaceuter och Annika Babra, Läkemedelsverket.

APOTEK Apoteksmarknaden kan bli allt mer koncentrerad framöver. Intresset för e-handel har lockat till sig nya aktörer och prispressen nedåt väntas öka.

E-handeln inom läkemedel ökade förra året till 4,3 procent av apotekens totala omsättning, från 2,7 procent året innan. Samtidigt ökade branschen sin totala omsättning. Det rapporterar Dagens Industri, med hänvisning till statistik från Sveriges apoteksförening.

Nu i veckan har livsmedelsjätten Axfood startat ett nytt bolag som ska slå sig in på den digitala apoteksmarknaden, och i våras köpte finansmannen Sven Hagströmers investmentbolag Creades in sig i e-handelsapoteket Apotea, skriver tidningen.

Att e-handeln nu har tagit fart på riktigt inom apoteksvärlden har lett till en hård priskonkurrens.

– I dag säljs läkemedel och värktabletter under inköpsspris av några spelare. Det har inte en liten entreprenör råd att tävla med, säger Tony JohanssonApoteksgruppen till Dagens Industri.

Kristina Billberg, ordförande för fackförbundet Sveriges farmaceuter delar bilden av ökad priskonkurrens.

– Ja, på handelsvaror (hygienprodukter mm. Red.anm) ökar konkurrensen med sänkta priser, säger Kristina Billberg till Dagens Arena.

Att följden i förlängningen skulle kunna bli färre aktörer, då små företag slås ut, tror hon däremot kan leda till motsatt situation ut konsumentperspektiv.

– Oligopol som det har blivit i Norge, det tycker jag inte är positivt. Det blir ju inte samma prispress.

I Norge, där en omreglering av apoteksmarknaden skedde några år tidigare än i Sverige, domineras i dag marknaden av ett fåtal aktörer.

Att mer och mer av apotekshandeln sker digitalt, ser Sveriges farmaceuter däremot positivt på. Om Kristina Billberg från början hade en viss skepsis mot om rådgivning till patienter skulle fungera lika bra digitalt, säger att hon att hon i dag får väldigt positiva signaler från de av förbundets medlemmar som arbetar hos Apotea, som idag dominerar e-handeln med apoteksvaror.

– De sa precis tvärtom, att här får vi verkligen tid att gå igenom beställningar, och vi har inte krav på oss att hålla på med en massa merförsäljning av produkter, säger Kristina Billberg.

Det här kan jämföras med situationen på de fysiska apoteken, som efter omregleringen 2010 beskrivs som väldigt ansträngd personalmässigt.

– Våra medlemmar har en fruktansvärd arbetsmiljö på apotek idag, de hinner inte gå på toa och har måltidsuppehåll istället för lunch. Arbetsgivaren skyller på farmaceutbrist, men det har ju inte lyckats skapa en lockande arbetsmiljö, säger Kristina Billberg.

Att det är brist på apotekspersonal stämmer dock, och Kristina Billberg menar att de många nya apotek som startats sedan 2010 med mer generösa öppettider också lett till större efterfrågan på personal.

Läkemedelsverket är tillsynsansvarig myndighet för apoteksbranschen, och de ansvarar för tillstånd till nya aktörer på marknaden. Förra året gjorde de en kartläggning av de stora apotek som har uppgett att de bedriver distanshandel, för att säkerställa att de lever upp kraven i regelverket, bland annat när det gäller säkerhet om att rätt person får medicinen som skrivs ut. Ett par av ärendena är fortfarande öppna, men myndigheten har ännu inte vidtagit några åtgärder mot något av företagen.

– Alla digitala apotek är skyldiga att tillhandahålla rådgivning och att säkerställa att patienten har förstått hur de ska ta sin medicin, säger Annika Babra, enhetschef för apotek och receptfri detaljhandel på Läkemedelsverket.

Kristina Billberg på Sveriges farmaceuter kan inte uttala sig om huruvida den växande e-handeln med apoteksvaror skulle kunna leda till att intresset för att driva fysiska apotek blir mindre. Men hon tror inte att den digitala marknaden kommer att ta över helt.

– Det kommer alltid att finnas behov av direkta samtal, och att uppsöka ett fysiskt apotek också, säger hon.