Mats Wiking och Kristina Ahlström

debatt Vår hälsa har kommit i fokus på ett dramatiskt sätt. För att klara av corona-virusets konsekvenser behöver vi tänka mer på självhjälp och egenvård som främjar vår hälsa. På så sätt kan vi även stötta vården, skriver Mats Wiking och Kristina Ahlström.

I dag finns det mycket kunskap och vetenskapligt stöd för livsstilsåtgärder som stärker vår hälsa. Men vilket stöd får vi nu för att använda denna kunskap?

Mat och fysisk aktivitet är grundläggande r en god hälsa för alla individer under hela livet. Hälsosam mat och regelbunden fysisk aktivitet främjar var för sig och tillsammans god hälsa och välbefinnande. De har även en sjukdomsförebyggande effekt. Så skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats.

En hälsosammare livsstil skulle påverka risken att drabbas av mental ohälsa, depression och många andra vanliga folkhälsosjukdomar, säger Mai-Lis Hellénius, livsstilsprofessor. Fysisk aktivitet minskar risken för en lång rad allvarliga sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes, stroke, depression och flera olika former av cancer. Immunförsvaret kommer att fungera bättre med fysisk aktivitet, säger Anders Hansen, läkare, och Carl Johan Sundberg, läkare och professor i arbetsfysiologi. För att använda denna kunskap behöver vi information och stöd om hur man gör för att hjälpa sig själv. Alla möjligheter till egenvård måste uppmuntras och information om detta är ett första steg.

När det gäller migrän finns det tecken på att en hälsosammare livsstil, även här kan vara avgörande. Till exempel har flera migränpatienter hjälpt sig själva, genom att leva så att de håller sitt blodsocker stabilt har flera blivit symptomfria. Vi vet att uppemot en miljon personer i Sverige lider av migrän. Då det saknas tillräcklig forskning mellan kopplingen migrän och stabilt blodsocker, kan vi inte veta vem, eller hur många som kan bli friskare genom att följa den metoden. Det vi vet är att många har berättat att metoden gett resultat för just dem, precis som det gjort för en av författarna till denna artikel.

Eftersom det redan finns mycket forskning om kost och fysisk aktivitets viktiga betydelse att förebygga många sjukdomar, tror vi att det skulle vara värdefullt att även vetenskapligt studera om metoden med att hålla blodsockret stabilt, även påverkar migrän. Det finns redan i dag evidens för att metoden är hälsosam och då är det viktigt att inte undanhålla migränpatienter tillgång till information om metoden. Nu, är inte tiden att hålla tillbaka information om detta till migränpatienter. Bra kost och motion är inte allt. Även stress, hormoner, läkemedel och inte minst infektioner påverkar blodsockret. Här behövs professionell rådgivning och stöd. Men för många är det tillräckligt att öka sin kunskap om näringsriktig mat och fysisk aktivitet. Vi vill uppmuntra till ökat arbete för folkhälsan:

  • Du som forskar om människors sjukdomar och hälsa – finns det någon du kan göra för att lyfta fram livsstilsåtgärder som kan påverka vår hälsa positivt?
  • Regioner och kommuner – hur kan ni stötta fler att göra egen insatser för att stärka sin hälsa?

 

Mats Wiking, riksdagsledamot (s), ersättare i riksdagens socialutskott

Kristina Ahlström, jurist och författare