Under covidkrisen ställde facken i pandemins frontlinje livsviktiga krav på skydd och anständiga arbetsvillkor i äldreomsorgen. Nu borde dessa segrar tas tillvara, men istället trängs de undan. 

Häromdagen, 22 mars, var det dags för den svenska riksdagen att ta ställning till 90 motioner om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och personal. Riksdagen med sin nya majoritet av M, KD, SD och L sa nej till samtliga förslag. 

Men äldreomsorgen har inte tillfrisknat efter pandemin. Sektorn är fortfarande underfinansierad, underbemannad och undervärderad, som det formuleras i en ny rapport från Arena idé, Kommunal och Friedrich Ebert Stiftung. Den följer upp nio rapporter om äldreomsorgsarbetares villkor på frontlinjen, under coronakrisens första våg. 

Under pandemin var det i hög grad fackliga förtroendevalda och skyddsombud som larmade om skriande behov och brister.

De goda nyheterna i rapporten Postpandemic hopes and dissapointments är att fackets insatser gjorde stor och livräddande skillnad under pandemin. De deppiga är att beslutsfattare i kommuner och regioner verkar blunda för att problemen finns kvar. 

Under pandemin var det i hög grad fackliga förtroendevalda och skyddsombud som larmade om skriande behov och brister och som, när viruset härjade som värst, fick igenom viktiga krav.

  • Covid-19 erkändes som yrkesrelaterad sjukdom i ett antal länder. 
  • Tillgången till skyddsutrustning garanterades. 
  • I Skottland liksom i Tyskland fick anställda markant höjda löner och bättre anställningsvillkor. Skottlands regering föreslog en särskild äldrelag.
  • I Tyskland ställer en ny lag om offentlig finansiering även krav på kollektivavtal. Bemanningsriktlinjerna har skärpts. 
  • I Danmark har Facket FOA fått igenom en tydligare roll för myndigheten Arbejdstilsynet och deltar i utformningen av en ny äldrelag.
  • I Spanien väcker en ny arbetsmarknadslag och en akut handlingsplan för äldreomsorgen hopp.
  • I Sverige ledde Kommunals krav bland annat till bättre regler för sjuklön och att det kritiserade karensavdraget togs bort under pandemin. 

Länderna har huvudproblemen gemensamma: Det är kronisk brist på pengar, platser och utbildad personal. Men det är stora skillnader i grad av privatisering och facklig styrka. 

På ena ytterkanten finns Norge med 90 procent i offentlig regi, där den socialdemokratiskt ledda regeringen nu är på väg att avprivatisera de få boenden som privatiserats. Regeringen vill stärka kommunerna och hindra marknadstänket. Den andra extremen är England med 80 procent av äldrevården i privat, vinstdriven regi. Det är enda landet som inte redovisar fackliga framgångar, utan bakslag med en konservativ regering som bekämpar facket. Situationen beskrivs som förtvivlad. 

I Sverige, med 40 procent privat äldreomsorg (ungefär som Skottland) satte Kommunal ljuset på växande resursbrist och den otydliga styrningen av sektorn. Att undersköterska snart blir en skyddad yrkestitel kan förbundet sätta upp på framgångskontot, liksom arbetet med en ny äldrelag, som tyvärr avstannat med den nya regeringen. 

Men de höga förväntningarna på bättre villkor har inte infriats, konstaterar Kommunals ordförande Malin Ragnegård på ett seminarium om rapporten. Hon är ”enormt besviken på avsaknaden av ambitioner”. Att inget lärts visas av att hela 67 procent av kommunalarna tycker att arbetsvillkoren blivit sämre efter pandemin. 57 procent ser inte några förbättringar av vårdens kvalitet. Fortfarande görs nedskärningar i budgetar som gäller omsorg och vård av äldre. Fortfarande löser ett stort antal arbetsgivare – främst privata – sin bemanning med osäkra visstidsjobb. Äldreomsorgssektorn lider av ett desperat behov av nationella regler och ett otydligt ansvarsförhållande mellan kommuner och regioner.

Fackets krav på ordning och reda med kollektivavtalade villkor tryggar äldres liv. Lönerna måste upp, statusen höjas med utbildning och mer pengar i budgetarna. Det ska vara rätt till heltid och nationella bemanningsriktlinjer. Karensavdraget ska bort.

Mer kunskap om bristerna behövs inte. Vi vet mer än nog. Nu är det dags att vaccinera äldreomsorgen inför nästa pandemi.