Studenter protesterar vid Jiao-Tonguniversitetet i Shanghai. Bild: Wikimedia commons. Liten bild: Börje Ljunggren

fem frågor Protester som är öppet kritiska mot enpartistyret sprider sig över Kina. Men trots att demonstrationerna bedöms vara de största sedan 1989, tror Kinakännaren Börje Ljunggren att det kinesiska styret sitter tryggt vid makten. 

En lägenhetsbrand med ett tiotal döda blev bränslet som tände en våg av protester i olika delar av Kina. Efter tre år med hårda covidrestriktioner har befolkningen fått nog. Men protesterna har också kommit att rikta sig mot kommunistpartiet och censur.

Dagens Arena frågar Kina-kännaren och tidigare ambassadören Börje Ljunggren vad protesterna kan väntas leda till.

Hur har Kinas nedstängning fungerat för att bekämpa covid?

– Covidpandemin har nu pågått i snart tre år. Hela tiden har strategin varit nolltolerans mot covid och man är stolta över att bara 20 000 dött, enligt officiella siffror, av en befolkning på 1,4 miljarder människor – vilket kan jämföras med en miljon döda i USA. När någon testar positivt så slår man till väldigt hårt, och kan stänga ned en hel stadsdel för ett sjukfall. Nu befinner man sig i en återvändsgränd: eftersom man har väldigt få fall av covid så har man väldigt låg immunitet, och det gör att smittan kan spridas lättare om man skulle öppna upp samhället. Trots nolltoleranspolitik har vaccinationsgraden, särskilt bland gamla, inte varit särskilt hög. Man kunde tänka sig man skulle se till att alla äldre i en totalitär stat fick fyra sprutor men många har bara en eller ingen. Och man har inte använt samma effektiva vaccin som i västvärlden.

Hur hårt och på vilket sätt påverkar restriktionerna vanliga kineser?

– De städer som drabbas av lockdown påverkas stort. Det handlar om försörjning av mat, och att hindra människor som kanske inte kan få tag på mat. Det skulle vara otänkbart att ha så hårda restriktioner i vilket annat land som helst. Tillväxten har gått från närmare 10 procent om året för några år sedan till någon hotad procent. Arbetslösheten ökar och unga människor vars utbildning har kostat pengar för familjen får nu inte jobb. Samtidigt har relationen mellan Kina och USA försämrats, och USA har infört restriktioner mot import av högteknologiska produkter, som exempelvis halvledare, vilket påverkar ekonomin negativt. Partiet har tidigare kunnat legitimera sin roll genom att man har levererat vad gäller tillväxt och jobb. Nu plötsligt stagnerar ekonomin och arbetslösheten växer. Många småföretagare av olika sorter går i konkurs.

Hur allvarligt hot mot Xi Jinping utgör covidprotesterna?

– Det hotar inte regimen eller partiet, de har alla maktresurser i världen. Under Xi Jinpings tio år som ledare har makten stärkt sin kontroll; rättssystemet, försvarsmakten och civilsamhället är underordnade kommunistpartiet. Bara i oktober utsågs Xi Jinping, i strid med tidigare regler, till ledare för en tredje femårsperiod. Han kan nu i princip sitta kvar på posten en hel livstid. Han eliminerade den andra fraktionen i partiet, och ökade därmed maktkoncentrationen men blev också mer sårbar. Sociala medier censureras hårt, och med hjälp av AI kan man snabbt kontrollera och identifiera personer som begår ”överträdelser”. Däremot ökar den inre spänningen i samhället av protesterna. Synen på Xi Jinping påverkas negativt. Jag tror att ledarskiktet är skakade, men de är övertygade om att återupprätta kontrollen och de har en arsenal av repressiva vapen för att åstadkomma detta.

Vilka är det som protesterar, och finns det några tydliga organisatörer?

– Det handlar dels om arbetarna på Foxconn, världens största tillverkare av mobiltelefoner åt bland annat Apple, med uppåt 300 000 anställda. De anställda där kan inte lämna sin arbetsplats och inte åka hem till andra delar av Kina. Studenterna är en annan viktig grupp; när de i demonstrationer håller upp ett vitt papper är det en protest mot att man lever under censur. Även andra människor i Shanghai protesterar. Det är olika grupper som konvergerar. Hade inte censuren och kontrollen varit så stark hade det här spritt sig över hela landet.

Finns det utsikter för att protesterna nu kommer att växa och leda till några bestående samhällsförändringar? Kommer exempelvis covidrestriktionerna lättas upp?

– Att lätta upp som en reaktion mot protester finns inte i partiets dna. Kina är en kontrollstat. Från maktens håll kommer man att säga att de här protesterna aldrig har inträffat och att man har kontroll över det hela. Men samtidigt tror jag att det här är de viktigaste protesterna sedan 1989. Det kommer innebära en diskussion inom partiet och maktapparaten. Man kan inte organisera sig som medborgare i Kina, men man kan diskutera med sina vänner. Redan idag är det mindre protester, polisen löser upp dem – det har ett högt pris att demonstrera. Makten kommer att se till att protesterna inte sprider sig. Men det här har djupare effekter på samhället.