Alexander Petersson

debatt Genom att sälja viner som producerats på illegala israeliska bosättningar, bidrar Systembolaget till att förlänga ockupationen. Försäljningen står i kontrast till att Sverige har erkänt staten Palestina, skriver Alexander Petersson, Palestinagruppen i Stockholm.

Systembolaget säljs viner från illegala israeliska bosättningar på ockuperad mark. Det tycker vi i Palestinagruppen i Stockholm är fel. Genom att handla med illegala israeliska bosättningar i allmänhet och Golanhöjderna i Syrien bidrar Systembolaget till folkrättsbrott och att förlänga ockupationen.

Vi ser det som extra problematiskt att just ett svenskt statligt bolag medverkar till att förlänga ockupationen. 2014 meddelade dåvarande utrikesminister Margot Wallström och regeringen att man beslutat att erkänna staten Palestina. Den socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström förklarade att:

“Syftet med Sveriges erkännande är att bidra till en framtid där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet. Vi vill bidra till att skapa mer hopp och framtidstro bland de unga palestinier och israeler som annars riskerar tro att det saknas alternativ till dagens situation”

Regeringen beslutade också att höja biståndet för att hjälpa en palestinsk statsbildning med 500 miljoner kronor till totalt 1,5 miljarder kronor under en femårsperiod. Det skickar dubbla signaler när statliga bolag samtidigt handlar med israeliska varor som kommer från illegala bosättningar.

Det är inte svårt att sluta sälja dessa viner som är en mycket liten del av Systembolagets sortiment. Men det är en viktig signal.

När vi tidigare riktat kritik mot Systembolaget för att de säljer viner från illegala bosättningar hälsar Systembolaget att varorna redan är märkta och att det är upp till konsumenterna att välja bort dessa varor om de inte vill ha dem.

Bortser vi från att märkningen trots detta varit undermålig med bristande information om var vinerna kommer från så anser vi att frågan tyvärr är större än att det är upp till konsumenterna när det kommer till statliga bolags verksamheter. Om regeringens erkännande av Palestina och önskan om att stötta arbetet för en tvåstatslösning är allvar borde detta även gälla bolag som ägs av och bedriver verksamhet på uppdrag av stat och regering.

Därför har vi i Palestinagruppen i Stockholm skickat in en namninsamling till Systembolaget på över 1700 namn där vi kräver att Systembolaget omedelbart slutar att sälja viner från av Israel ockuperade områden. För oss handlar det om att respektera folkrätten.

Våra krav är inte stora. Det är inte svårt att sluta sälja dessa viner som är en mycket liten del av Systembolagets sortiment. Men det är en viktig signal. Det handlar om internationell solidaritet och vår förhoppning är att Systembolaget hörsammar våra krav.

 

Alexander Petersson, ordförande Palestinagruppen i Stockholm