Bild: Postnord

debatt Det är hög tid att Sveriges politiker tar på sig ledartröjan när det kommer till den landsomfattande posttjänsten och stoppar de pågående försämringarna, skriver Företagarnas Pontus Lindström.

Det brukar sägas att det kinesiska tecknet för kris är detsamma som tecknet för möjlighet. När det kommer till posten förefaller dock alla tecken till motgång vara likställt med en möjlighet för regeringen och Postnord att skära ned på servicenivån. Så gott som alltid med motiveringen att samhället förändrats och att det nu ofrånkomligt är nya tider. En färsk undersökning från Företagarna visar tvärtom att Sveriges företagare har ett stort behov av att skyndsamt kunna skicka och ta emot fysiska brev.

Trots detta föreslår regeringen och Postnord fler försämringar av posttjänsterna. Från och med nästa år kommer Postnords kritiserade modell med varannandagsutdelning gälla i hela landet. Besluten är påhejade av ett Postnord som både går med rejäl vinst – bolaget gjorde ett rekordresultat på 1,7 miljarder 2020 – och samtidigt säger sig inte ha råd att dela ut post till invånarna.

Det som är på väg att ske är allvarligt. Och det går fort. I slutet av 2020 föreslog regeringen att leveranskraven för brev ska sänkas till att minst 85 procent av breven ska ha delats ut inom två arbetsdagar (tidigare 95 procent), samt att minst 97 procent ska ha delats ut inom fyra arbetsdagar. Förslaget har på goda grunder kritiserats av en rad tunga myndigheter som Konkurrensverket, Post- och telestyrelsen och Försvarsmakten.

Om detta gap mellan lag och verklighet är det närmast öronbedövande tyst från våra folkvalda politiker.

Är det Jämtlands och Blekinge län som inte alls ska veta när eller om de får sin post? Frågan är retorisk men illustrerar ändå problemet tydligt. I Sverige finns det ungefär 5 miljoner hushåll och 1,2 miljoner arbetsställen. Tre procent som garanteras sin post först efter fyra arbetsdagar motsvarar 150 000 hushåll eller 36 000 arbetsställen – eller lika många personer och företag som i ovannämnda två län.

Från 2022 gäller Postnords modell med varannandagsutdelning i hela landet. Den svenska Postlagen är å andra sidan tydlig med att insamling och utdelning av postförsändelser ska göras varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan. Om detta gap mellan lag och verklighet är det dock närmast öronbedövande tyst från våra folkvalda politiker.

Företagarna har kritiserat denna utveckling och lyft att förändringarna utgår från de upplevda behoven hos Postnord snarare än behoven för företag och hushåll som står i fokus. I vår nya undersökning är bilden tydlig:

  • 7 av 10 företagare anser fortfarande att det är viktigt att kunna skicka eller ta emot fysiska brev som når mottagaren inom två dagar.
  • 66 procent (73 procent på landsbygden) bedömer att varannandagsutdelning av post kommer leda till negativa konsekvenser för det egna företaget.

Postnord motiverar ofta neddragningarna med att Sveriges hushåll och företag i dag är konstant uppkopplade på nätet och att fysiska brev därmed blir förlegade. Det stämmer inte. Vi har redan konstaterat att 7 av 10 företagare har ett stort behov av snabbt kunna skicka och ta emot brev. Sverige är heller inte i närheten av att nå regeringens bredbandsmål – utanför tätorterna ligger bredbandsutbyggnaden på 57 procent. Om tillgång till bredband är ett viktigt argument för att steg för steg försämra posten så borde det vara ett krav att bredbandsmålen uppnås innan posttjänsterna förändras.

Det är hög tid att Sveriges politiker tar på sig ledartröjan när det kommer till den landsomfattande posttjänsten och stoppar de pågående försämringarna. Ska Sveriges små och medelstora företag bidra med tillväxt och fler jobb behöver de få rimliga förutsättningar för detta.

 

Pontus Lindström 
expert lokalt företagsklimat på Företagarna