Günther Mårder och Fredrik Östbom

debatt Varannan företagare anser att regeringen Löfven skött sin uppgift dåligt. Två tredjedelar  saknar förtroende för Sveriges skattesystem. Socialdemokraterna har nu stora möjligheter att förändra ovanstående bild, menar Günther Mårder och Fredrik Östbom från Företagarna.

På uppdrag av Företagarna har Novus intervjuat 3 000 småföretagare med 1 till 49 anställda i hela Sverige om deras förtroende för svensk politik, våra politiker och vilka frågor som företagare anser är viktigast just nu. Resultatet visar att den politik Socialdemokraterna med Löfven i spetsen drivit ställer den nya partiledaren inför en kraftig uppförsbacke.

  • Varannan företagare runt om i landet anser att regeringen Löfven skött sin uppgift ganska eller mycket dåligt.
  • Trots statsministerns gedigna bakgrund inom den fackliga världen anser företagare inom traditionella fackliga arbetaryrken att utvecklingen går åt fel håll.
  • Två tredjedelar av landets företagare saknar förtroende för Sveriges skattesystem.

I ett årtionde har Stefan Löfven varit socialdemokratisk partiledare. I samband med Socialdemokraternas kongress i Göteborg den här veckan kommer stafettpinnen att gå vidare. I praktiken är valet av en ny partiledare redan klart. Magdalena Andersson kommer vara Socialdemokraternas andra kvinnliga partiledare genom tiderna och bli den som tar vid. När valet är avklarat måste hon blicka framåt och se på de utmaningar hennes företrädare ställt henne inför. Som snart före detta finansminister vet hon att ett land behöver intäkter för att kunna göra nödvändiga satsningar, vilket kräver förtroende mellan de som styr och de som i praktiken skapar landets välstånd – Sveriges företagare.

Socialdemokraterna har stora möjligheter att förändra ovanstående bild. När vi tittar på vilka politiska frågor Sveriges företagare sätter i främsta rummet toppar: Vård och omsorg, skola och utbildning samt lag och ordning.

Liksom befolkningen i stort oroas Sveriges företagare över välfärden.

Liksom befolkningen i stort oroas Sveriges företagare över välfärden. Att äldreboendet tar väl hand om våra åldrade föräldrar. Att skolan håller hög kvalitet och att lärarna får tillräckligt med resurser för att ge stöd åt barn med särskilda behov. Att kiosken runt hörnet som rånats, klottrats på och vars ägare mötts av hot får den hjälp av polisen som resolut sätter stopp för kriminella. Frågor som Magdalena Andersson med sitt parti anser är högt prioriterade men inte tidigare lyckats leverera. Det är nu dags att börja göra det.

Välfärden kostar förstås pengar och oavsett om vi är i Göteborg eller någon annanstans i Sverige kommer skattepengarna som små och medelstora företag genererar vara en helt nödvändig del av vilken service kommunen klarar av att leverera till sina medborgare. År 2020 fanns det 126 329 jobb i de små företagen i Göteborgs kommun. Tillsammans med sina anställda bidrar de med 7,1 miljarder till kommunens skatteintäkter. Även om kommunen länge har präglats av sina större företag är de små företagen helt nödvändiga för ett välmående Göteborg.

När fler jobb skapas får fler människor möjlighet att bidra till det gemensamma. Om Socialdemokraterna menar allvar med mer resurser till välfärden måste de lyssna på de mindre och växande företagen som skapar nästan alla nya jobb.

Med rätten att ta ut skatt kommer också ett stort ansvar att visa att resurserna används på rätt sätt och inte slösas bort. Förtroendet för regeringen hos Sveriges småföretagare är sargat, men kan byggas upp igen. Nu avslutar Socialdemokraterna ett kapitel och öppnar ett nytt. Magdalena Andersson får möjligheten att visa såväl Sverige som världen att hon vill vara en ledare som skapar ett av världens bästa företagsklimat för fler jobb, ökat välstånd och mer resurser till välfärden. Eller så fortsätter hon på den inslagna vägen med vackra ord och höga skatter.

 

Günther Mårder
VD, Företagarna

Fredrik Östbom
Samhällspolitisk chef, Företagarna