Rasmus Klockljung och Farida Al-Abani. Bilder: Joléne

debatt Ett stopp för djurplågeri i svensk köttindustri kräver både bättre tillsyn och stärkt rättsväsende. Men vi behöver också beskatta köttkonsumtion för att vi ska äta mer växtbaserad mat, skriver Farida Al-Abani och Rasmus Klockljung från Feministiskt initiativ.

Häromdagen var det dags igen. Medier visade denna gång inte ett utan två reportage som avslöjade djurplågeri i den svenska livsmedelsindustrin. Nu handlade det om gårdar och ett slakteri som alla var Krav-certifierade, vilket ställer högre krav på djuromsorg än lagen gör.

Återigen visas fruktansvärda bilder och videor på djur som lider, som förvägrats vård, var svårt gödselförorenade eller svultit ihjäl. Som om inte det vore illa nog sågs en slaktare som både väntade för länge efter bedövningen vilket gjorde att djur riskerade att vara vid medvetande när halsen skars upp, och som även grovt misshandlade djuren med sparkar i ansiktet och slag med en kedja.

Återigen höjdes snabbt röster från allmänhet, politiker och myndigheter. Så här kan det inte få gå till! Och nej, det får det såklart inte. Slakteriet stängdes ner föredömligt snabbt.

Feministiskt initiativ instämmer i att det krävs åtgärder, men inte enbart mot dessa groteska, uppenbart våldsamma brott. För ytterligare något som återkommer i dessa mediala skandalavslöjanden är att de visar brott som antingen aktivister dokumenterat eller som länsstyrelsernas djurskyddsinspektörer upptäckt. Och de senare inspekterar endast ungefär 7 procent av gårdarna i landet årligen.

En gård som har djur inspekteras alltså i snitt vart fjortonde år. Mörkertalet är därmed sannolikt oerhört mycket större än de fall som faktiskt upptäcks. Antalet djur som lider i det dolda är skrämmande.

Feministiskt initiativ vill därför att en nyinförd djurskyddsmyndighet ska överta ansvaret för inspektionerna, och att den får tillräckliga resurser för att genomföra dessa i mycket större omfattning än vad länsstyrelsen gör i dagsläget. Dessutom måste det säkerställas att djurskyddsinspektörer har en trygg arbetsmiljö fri från hot och våld. I dag har omkring 80 procent av inspektörerna utsatts för det i arbetet, vilket är fullständigt oacceptabelt.

Det räcker inte med att lagbrott beivras. Djur lider ändå.

Vi vill även att djurskyddsåklagare ska finnas över hela landet, så att djur som utsätts för brott tas på det allvar de förtjänar.

Men enbart ett stärkt djurskydd räcker inte. Mycket av det lidande djur utsätts för är nämligen fullt lagligt.

Hårt avlade kycklingar hålls i tiotusental i enorma hangarer. Fåglarna växer så snabbt att deras skelett ofta tar skada av kroppsvikten, och efter fem veckor är deras liv slut. På den korta tiden har deras vikt ungefär femtiodubblats. Inte underligt att de plågas av tillväxten.

Inför slakt bedövas grisar med koldioxid vilket är en ökänt plågsam metod, men fullt laglig. Grisarna får kvävningskänslor och skriker i panik, för att så småningom hamna på någons tallrik.

Såväl kycklingarna som 99 procent av grisarna hålls inomhus hela sina korta liv och får aldrig se solen eller känna en vindpust. Det räcker inte med att lagbrott beivras. Djur lider ändå.

Feministiskt initiativ anser att produktionen och konsumtionen av animalier måste minskas kraftigt, för att färre djur ska drabbas, men även av klimatskäl. Vi vill därtill att en animalieskatt införs i en grön skatteväxling som sänker eller tar bort momsen på frukt, grönt och spannmål som ett led i att ställa om produktionen mot mer växtbaserad mat.

Vinsterna med omställning till en växtbaserad kost är många, för djuren, för vår gemensamma planet, för människors hälsa, dessutom möjliggör det en matproduktion som kan mätta fler. Vinsterna med köttindustrin är enbart ekonomiska och det är inte du som konsument som tjänar på att djuren betalar med sina liv – det är djurindustrin.

Rasmus Klockljung, djurpolitisk talesperson Feministiskt initiativ

Farida al-Abani, partiledare Feministiskt initiativ