Teysir Subhi och Farida Al-Abani. Bilder: Emma Franzén och Joléne Larsen-Kilan.

debatt Feministiskt initiativ har fortsatt en viktig roll att spela i politiken, oavsett om vi kommer in i riksdagen eller inte. Antirasismen är vår ledstjärna i arbetet för ett mer jämställt och jämlikt Sverige, skriver Farida Al-Abani, partiledare och Teysir Subhi, partiledarkandidat inför Fi:s kongress.

Imorgon inleds Feministiskt initiativs kongress. Det är stora frågor som ska avgöras, däribland valet om vilka som ska fortsätta leda partiet in i framtiden. Vi är valberedningens förslag till partiledare. Men en månad efter att förslaget annonserats står det klart att två unga rasifierade kvinnor som främsta företrädare inte är önskvärt i alla rum.

Politiker kan vara eniga om mycket i dagens politik, men hur rasistiskt vårt samhälle egentligen är, ja det är vi verkligen inte eniga om.

Idag kan de flesta partier prata om behovet av jämställdhet eller att nå klimatmål. Hur vi ser på ansvar och lösningar vad gäller dessa områden skiljer sig verkligen åt, men det finns ändå en växande konsensus kring att jämställdhet är viktigt och att vi har stora klimatutmaningar. Trots det går arbetet enormt långsamt och det fortsätter presenteras förslag som riskerar att få oss att gå tillbaka historiskt.

När det kommer till rasismen och erkännandet av den strukturella rasismen har vi inte rört oss så långt. Civilsamhället är högljutt och kräver klimaträttvisa och stopp av strukturell diskriminering men de flesta partier verkar inte vara intresserade av de budskap och krav som ställs. Rasismen är snarare det som förenar många partier idag.

Vi ser förslag och politik för slöjförbud, tiggeriförbud, språkkrav, minskade pensioner för flyktingar som flytt till Sverige, och vi ser migrationspolitiska förslag som i princip innebär stopp för all migration. Förslag som i många fall senare även visat sig gå emot flera lagar.

Vi har gått från en permanent migrationspolitik som då var otillräcklig, till tillfälliga uppehållstillstånd, försvårad anhöriginvandring, orimliga försörjningskrav, stängda gränser, gränspoliser med ökade resurser och EU-länder som bråkar om att dumpa flest människor.

Vår politiska vision kan aldrig villkoras och den är ingen trend som kan läggas åt sidan när intresset svalnat.

2020 talade alla om #blacklivesmatter, men förstod man verkligen kraven och vad protesterna grundas på? Vårt budskap är tydligt: den antirasistiska feminismen är här för att stanna. Vår politiska vision kan aldrig villkoras och den är ingen trend som kan läggas åt sidan när intresset svalnat.

Även i tider av kris måste vi hålla huvudet kallt och stå fast vid det vi tror på. Kvinnor som rasifieras är idag överrepresenterade inom den grupp som står längst ifrån arbete och är bland de fattigaste inom dagens pensionssystem. Idag är det bruna och svarta kvinnor globalt som bär det tyngsta lasset av vår rasistiska historia och nutid.

Alla kommer inte se sig själva i oss ,men vi hoppas kunna företräda alla som vill ha ett jämlikt samhälle. För vi ska fortsätta kräva haverikommissioner mot mäns våld mot kvinnor och för ökade anslag till kvinno- och transjourerna. Vi ska arbeta för ökat bostadsbyggande, stoppa införandet av marknadshyror och motverka trångboddheten i våra förorter.

I ett antirasistiskt feministiskt Sverige finns det inga vinster i välfärden och inget som står i vägen för den radikala klimatpolitik som behövs för att säkra planeten och människors överlevnad. Istället vill vi se en förkortad arbetstid och bättre arbetsvillkor för undersköterskorna.

Vi ska med antirasistiska och feministiska glasögon göra om pensionssystemet och införa en samlad socialförsäkring där ingen faller mellan stolarna. Vi ska demokratisera demokratin och se till att öka barn och ungas inflytande över sina egna liv och erbjuda dem en framtid att se fram emot.

Fi ska fortsätta förvalta förtroendet vi fått och vara en garant för att kampen för ett rättvist, jämlikt och jämställt samhälle fortsätter med den antirasistiska feminismen som utgångspunkt. Vårt påbörjade arbete i kommuner och regioner ska fortsätta bygga en stabil organisation och ett förtroende som håller över tid. Hållbar politik kräver en hållbar organisation och organisering, och den vill vi vara med och forma.

 

Farida al-Abani, kommunpolitiker Stockholm och partiledare, Feministiskt initiativ

Teysir Subhi, kommunpolitiker Göteborg och partiledarkandidat, Feministiskt initiativ