debatt När Centerpartiet argumenterar så tydligt för att vi inte ska försätta familjers ekonomi i en djupare kris förväntar vi oss att företrädarna förhindrar att just det sker – och stoppar införandet av marknadshyror, skriver fem Fi-företrädare på protestdagen mot marknadshyror.

I Januariavtalet som slöts efter valet 2018 ingår en punkt om att införa ”fri hyressättning i nyproduktion”, det vill säga marknadshyra. Centerpartiet är drivande bakom detta. Utredningen lämnas snart in till regeringen, och marknadshyra kan införas redan 1 juli i år. Samtidigt bråkar S och C i en annan bostadsfråga – ironiskt nog ingår båda parter i Januariavtalet.

Drygt 20 centerpartistiska politiker från Stockholms län gick nyligen till hårt angrepp mot Socialdemokraternas förslag att återinföra fastighetsskatt. Bland Centerpartiets argument finns fraser som att ”politiker måste förstå människors vardag och se hur de påverkas av de politiska förslag som läggs fram”, ”[hemmet] är många människors fasta punkt i livet, det som ger lugn och skapar trygghet”, och ”även utan nya pålagor är boendekostnader en av de tyngsta bördorna hushållen i Stockholm bär”.

De menar även att ett sådant förslag som läggs ”nu, under en av de djupaste ekonomiska kriserna i vår tid” skulle få “ett antal barnfamiljer och pensionärer att tvingas lämna sina hem”.

Vi i Feministiskt initiativ håller med centerpartisterna om att ett tryggt hem är grundläggande för att människor ska kunna känna stabilitet i sin tillvaro. Eller rättare sagt, vi håller med Centerpartiets företrädare när vi byter ut ordet ”fastighetsskatt” mot ”hyra”. Då får vi i deras artikel följande utdrag: ”De ökade kostnaderna av en hög hyra skulle tvinga ett antal stockholmare ut ur sina hem och markant försämra många andra familjers ekonomi.”

Förutom att vi generellt behöver slå vakt om hyresrätten, är det framförallt kvinnor som drabbas när hyresrätter blir dyrare.

Det är uppenbart att Centerpartiet inte har hela bilden av människors vardag klar för sig. Enligt en rapport från Ramboll kommer marknadshyra innebära kraftigt höjda hyror i alla städer de undersökt. I Stockholm blir höjningen i snitt 52 procent, med mer än fördubblad hyra i vissa områden. Hyresökningen blir som störst i innerstaden, men det skulle också enligt Hyresgästföreningen handla om en höjning på runt 23 procent i Spånga-Tensta.

Feministiskt initiativ ställer sig bakom 18 aprilkommitténs kampanj Nej till marknadshyra. Runt om i Sverige protesterar människor för att bevara hyresrätten.

För oss är det självklart. Förutom att vi generellt behöver slå vakt om hyresrätten, är det framförallt kvinnor som drabbas när hyresrätter blir dyrare. Det är undersköterskan som med sin låga lön sätts i en ännu tuffare ekonomisk situation. Den ensamstående mamman som får vrida ut och in på sig själv för att sätta mat på bordet när hyran är betald. Pensionären som på ålderns höst behöver pussla med sina slantar. Den våldsutsatta kvinnan som hamnar på gatan.

När nu Centerpartiet argumenterar så tydligt för att vi inte ska försätta familjers ekonomi i en djupare kris förväntar vi oss att företrädarna förhindrar att just det sker, och stoppar införandet av marknadshyror.

Kommer de riksdagsledamöter som skrev under Centerns debattartikel stå för sina argument? Annars är det ju tydligt vilka som vill tvinga bort människor från deras ”fasta punkt i livet”, vilka som inte förstår hur deras politik påverkar människors vardag – och vilka som är hycklare.

 

Farida al-Abani, partiledare Feministiskt initiativ

Teysir Subhi, partiledare och bostadspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ

Rasmus Klockljung, ordförande Feministiskt initiativ region Stockholm

Emelie Häggdahl, vice ordförande Feministiskt initiativ region Stockholm

Lisa Palm, gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stad

Miriam King, ordförande Feministiskt initiativ Stockholm