Staffan Danielsson (C) Foto: Patrick Trädgårdh
Staffan Danielsson (C) Foto: Patrick Trädgårdh

Vänsterpartiets orealistiska krav skulle slå ut den svenska livsmedelsindustrin om den blev verklighet. Det skriver Centerpartiets Staffan Danielsson som svar till Malin Björk med flera.

Det svenska jordbruket omgärdas av världens strängaste miljö- och djurskyddsregler. Genom att köpa ursprungsmärkt svenskt bidrar man till att sluta kretsloppen och till biologisk mångfald samtidigt som man vet att djuren haft det bra och åkrarna brukas miljöinriktat.

Tyvärr har den svenska mjölk- och köttproduktionen minskat kraftigt de senaste decennierna. Importmaten har fördubblats och står i dag för över hälften av de livsmedel vi varje dag konsumerar i Sverige, mest i Europa.

Detta är naturligtvis ingen succé för den svenska djurskyddsmodellen, utan tyvärr snarare ett fiasko. Konsumenterna är uppenbarligen priskänsliga och den lite billigare importmaten accepteras av många.

Det behövs en nystart för världens bästa livsmedelsproduktion! Det behövs en ny stolthet över hur långt Sverige har kommit för att med modern miljö- och djurvänlig teknik producera mycket bra livsmedel.

Matlarmen om multiresistenta bakterier från Danmark visar på det svenska miljöjordbrukets stora förtjänster genom låg antibiotikaanvändning, ingen klordoppning och ingen salmonella.

Inte minst behöver Naturskyddsföreningen och de rödgröna partierna betänka sitt ansvar för den negativa utvecklingen för det svenska jordbruket och ändra attityd. De hyllar ensidigt det radikala ekokonceptet och svartmålar i olika grad det svenska ”giftjordbruket”.

Detta bidrar till att dess varumärke solkas och till att många som finner ekomaten alltför dyr likställer svenskproducerat med import och köper den lite billigare importmaten.

Jag har respekt för den ekologiska nischen/delen av det svenska jordbruket som på 25 år mångdubblat sin produktion från nästan inget (”alternativ odling”) till nuvarande 4-5 procent (”Ekologisk odling”).

Dock är skördarna 30-40 procent lägre och konsumentpriserna 30-60 procent högre samtidigt som stat och kommuner satsar årliga miljardbelopp på miljöersättningar och merpriser. En ytterligare fördubbling kommer att ta tid och skulle fördubbla merkostnaderna.

Skulle till exempel den svenska ekogrisen, all respekt för den, med nästan dubbelt pris och med cirka 1 procent av grisköttsmarknaden, kunna tränga tillbaka grisköttsimporten från Danmark och Tyskland?

Nej, naturligtvis inte. Ekogrisen är en viktig nisch för de som har råd och övertygelse, men för att de stora konsumentgrupperna ska äta mer svenskt griskött måste huvudfokus riktas mot hela den svenska grisproduktionen!

Ändå går nu Vänsterpartiet till val på att mycket kraftigt fördyra maten genom att sätta upp extremt höga politiska planmål (30-50 procent) för andelen ekologisk areal och andel ekomat i offentlig konsumtion i Sverige, vilket är grunden för debattinlägget från Malin Björk med flera.

Detta är fullständigt orealistiska målsättningar som därtill, om de blev riksdagsbeslut, skulle slå ut stora delar av Sveriges fjärde största industrigren, livsmedelsindustrin, när importen ökar. Kanske en politik för Södermalm men definitiv inte för Sverige i övrigt!

Staffan Danielsson, riksdagsledamot Centerpartiet