Bild: Stock.XCHNG

Varje gång en borgerlig regering har tagit över makten i Sverige har antalet företagare ökat. Men så har det inte blivit nu och det är ett trendbrott, hävdar Svenskt Näringsliv i en rapport som kom i fredags. Det som regeringen hittills har gjort – att öka utbudet av arbetskraft och göra det mindre riskfyllt att anställa – räcker inte, menar ekonomen Anders Bornefalk på Svenskt Näringsliv.

I organisationens företagarpanel anser en fjärdedel att vad regeringen gjort för företagen inneburit försämringar. Särskilt företagare med färre än tio anställda har surnat till. Och det är lätt att förstå var skon klämmer. Före valet lovade alliansen sänkta arbetsgivaravgifter, men det första man gjorde var att slopa den tidigare regeringens avgiftsrabatt. De minsta företagarna fick i stället en femprocentig avgiftshöjning.

Regeringens plan var att tjänsteföretag i stället skulle få sänkt arbetsgivaravgift. Men den idén har stött på patrull hos EU-kommissionen och dras nu i långbänk. Finansminister Anders Borg har kört fast i städning, hårklippning och halvsulning av skor, också i en symbolisk mening. För är det verkligen där Sveriges framtid finns? Är det ur den sortens företag som framtidens välfärd och pensioner kan finansieras?

Den nya regeringen kacklar mycket om entreprenörskap. Men precis som tidigare socialdemokratiska makthavare saknar man verklig känsla för att utveckla företagandet. När Svenskt Näringslivs rapport kom i fredags försökte den ansvariga ministern, Maud Olofsson, blanda bort korten genom att säga att antalet företag blir fler.

Men det är inte där problemen ligger. Nya företag startas hela tiden, ofta av människor som är tvungna till det, för att slippa vara arbetslösa. Det avgörande är inte antalet nya företag, utan hur många företagare vi har, det vill säga sådana som vill utveckla något nytt. De blir färre. Ett skäl till det är att Sverige saknar en innovationspolitik. I Finland går motsvarande två miljarder kronor till stöd för småföretagens forskning och utveckling, i Sverige bara några procent av det.

Svenskt Näringslivs företagarpanel utpekar framför allt finansdepartementet som den stora proppen. De så kallade 3:12-reglerna för företagare har ändrats, men bara marginellt. Anders Borg, liksom sina socialdemokratiska företrädare, vill beskatta småföretagarna ungefär som löntagare, sno deras vinster och därmed ta ifrån dem förmågan att utvecklas på egna ben. Det är illa.