Kadetter från markstridsskolan övar truppföring. (Bild: Försvarsmakten)

debatt Socialdemokraterna har inte bara tappat bollen i svensk försvar- och säkerhetspolitik utan också punkterat och begravt den, skriver Ungsvenskarnas Max Haienhjelm Andreasson.

Socialdemokratin var en gång i tiden partiet för blåställsarbetaren som med valkiga händer och digert arbete drog Sverige upp ur fattigdom – mot ljusare tider; vars politik gjorde den svenska välfärdsstaten beundrad världen över. Allt som den rediga arbetaren och tidiga socialdemokratin åstadkom möjliggjordes av en enda sak – nämligen Sveriges dåvarande försvar- och säkerhetspolitik.

Det är inte en överdrift att Sveriges moderna välstånd är en produkt av gårdagens försvar- och säkerhetspolitik. En betydande del av välståndet vi idag åtnjuter härstammar från Sveriges roll i återbyggandet av Europa efter andra världskriget. Den svenska industrin var av stor vikt för den europeiska marknaden under 50- och 60-talet. Anledningen till detta var helt enkelt att svensk industri hade undkommit de bombräder, sabotage och allmän ödeläggelse som övriga europeiska industrier fallit offer för.

Varför klarade Sverige sig undan det fruktansvärda kriget som varken våra närmsta grannar eller europeiska motparter lyckats undgå? Två ord: Väpnad neutralitet. Sveriges väpnade neutralitet tillsammans med dubbelspelet mot axelmakterna och de allierade höll oss utanför kriget.

Vad är då min poäng? Min poäng är att socialdemokratin har inte bara tappat bollen i svensk försvar- och säkerhetspolitik utan också punkterat och begravt bollen.

Den 9:e juni släpptes nyheten att förhandlingarna kring Försvarsbeslut 2020 avbrutits. Anledningen är att den socialdemokratisk ledda regeringen inte är beredd att tillskjuta de resurser som den Socialdemokratiskt ledda Försvarsberedningen anser väsentliga för att uppnå de operativa och organisatoriska målen nödvändiga för att Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige.

Sveriges största hot kommer idag från naiva politiker som tror på en evig fred

Försvarsberedningen återger själva i övertydliga ordalag hur allvarliga bristerna är i dagsläget: ”Organisationen som helhet är inte utformad eller utrustad med avsikt att användas i ett sammanhang för att försvara Sverige.” Alltså – Försvarsmakten kan inte försvara Sverige.

Försvar- och säkerhetspolitik går inte att likställas med övrig politik. Man kan inte trolla fram manskap, materiell och logistikkedjor på samma sätt som man kan trolla fram åtgärdspaket av diverse slag. Det må vara en obekväm tanke för sjuklöverns alla politiker men försvar- och säkerhetspolitik kräver långsiktig planering och framförhållning.

Långsiktig planering och framförhållning är den största bristvaran i svensk politik. Socialdemokraterna och Moderaterna är ytterst ansvariga totalförsvarets befintliga tillstånd. Gång på gång har ideologiskt motiverade reformer visat sig gagnlösa och direkt skadliga. För Moderaterna var det fantasin om ett svenskt yrkesförsvar, för Socialdemokraterna var det tanken om ett tandlöst insatsförsvar. Båda parter är skyldiga till den, nästintill, totala nedmonteringen av det svenska totalförsvaret.

Socialdemokratin har under 1900-talet gång, på gång visat en ovilja att tillskjuta de resurser som krävs för ett effektivt försvar. Vi såg det 1936, 1968 och vi ser det år 2020. Det har alltid varit upp till oppositionen att försöka tvinga fram tillräckliga resurser för krigsorganisationen ur ovilliga socialister.

Socialistisk flathet och naivitet är det enskilt största hotet mot rikets säkerhet. Sveriges största hot kommer idag från naiva politiker som tror på en evig fred, en tro som en dag kommer stå vårt folk dyrt. Sverigedemokraterna är redo att göra det som krävs för att tvinga fram en långsiktig försörjning av det svenska totalförsvaret.

Med eller utan oppositionen kommer Sverigedemokraterna kämpa i riksdagen för att säkerställa det svenska folkets rätt till suveränitet och trygg existens genom vår svenska Försvarsmakt. Det är dags att dra lärdom av historien och grundlagstifta om en lägstanivå för utgiftsområdet på 2 procent av BNP, samt att finansiera förslagen i ”Värnkraft” full ut.

 

Max Haienhjelm Andreasson
försvars- och säkerhetspolitisk talesperson för Ungsvenskarna