Elsa Håstad, Sida. Foto: Fredrik Persson

DEBATT Svar till artikel i Dagens arena 14 maj 2019 ”Misstänkt människorättsbrott i skuggan av Sidas projekt”

Martin Uggla och Östgruppen kritiserar i en debattartikel Sidas och Arbetsförmedlingens samarbete med arbetsmarknadsministeriet i Vitryssland. Men den här typen av balansgång krävs för att kunna arbeta med demokratifrågor i landet, skriver Elsa Håstad, chef för Europa och Latinamerika, Sida.

Sidas samarbete med svenska Arbetsförmedlingen handlar till exempel om att öka möjligheterna för ungdomar och sårbara grupper som personer med funktionshinder och personer som avtjänat fängelsestraff att komma in på arbetsmarknaden. Det sprider också värderingar som Sida står för, som öppenhet och transparens. Samarbetet har bidragit till att stärka den privata sektorn och att få arbetsförmedling och matchning på arbetsmarknaden att fungera bättre i Vitryssland.

Projektet, som inleddes år 2013, har haft en budget på knappt tolv miljoner kronor. De pengarna har använts av svenska Arbetsförmedlingen bland annat till att utveckla metoder och mjukvara för att förbättra arbetsmarknadsprognoser och till utbildnings- och kommunikationsinsatser. Experter från Litauen och Moldavien har också deltagit. Projektet avslutas i år och kommer därefter att utvärderas.

Om det riktas misstankar om maktmissbruk mot deltagare eller utförare i någon verksamhet som finansieras av Sida agerar vi alltid.

Det är bra och viktigt att det finns en svensk aktör som kunnigt och engagerat granskar Sidas och Sveriges samarbete med Vitryssland. Men vi vet också att Sida och Östgruppen har olika grundsyn på hur samarbete med Vitryssland bör bedrivas. Sida anser att det är genom engagemang och dialog vi och våra samarbetspartners kan påverka, och på sikt bidra till reformer, öppenhet och att medborgarnas rättigheter tillgodoses.

Förutom samarbete med civilsamhället behöver vi ha en fortsatt kritisk dialog och viss samverkan med statliga institutioner för att ha möjlighet att påverka utvecklingen i landet. Vår erfarenhet visar att denna balansgång krävs för att kunna arbeta med demokratifrågor i Vitryssland. Vi är övertygade om att vårt över 20-åriga engagerade stöd har bidragit till att det idag finns ett starkare civilsamhälle i Vitryssland som dagligen arbetar med yttrandefrihet, med att minska våld mot kvinnor och för ett större miljöengagemang.

Om det riktas misstankar om maktmissbruk mot deltagare eller utförare i någon verksamhet som finansieras av Sida agerar vi alltid. Det finns en visselblåsarfunktion på vår hemsida där man anonymt kan lämna tips och uppgifter.

Vi kommer fortsätta att arbeta medvetet och strategiskt med val av partners och vi ser fram emot ett fortsatt samtal om Vitryssland.

Elsa Håstad, chef för Europa och Latinamerika, Sida

 

Slutreplik från Martin Uggla: Misstänkta brottslingar är inga lämpliga biståndsaktörer