Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia.

Bistånd Regeringen vill minska biståndet med nästan en femtedel för att finansiera mottagandet av ukrainska flyktingar. För Sida handlar det om 6,9 miljarder kronor mindre i år. På torsdag ska Centerpartiet föreslå att utrikesutskottet kallar biståndsministern till utfrågning.

Migrationsverket uppskattar att 76 000 ukrainska flyktingar kan söka sig till Sverige i år. Regeringen har beslutat att mottagandet av ukrainska flyktingar delvis ska finansieras genom minskat bistånd. Det rör sig totalt om 10,3 miljarder kronor, nästan en femtedel av hela biståndsramen, som ska avräknas. 

För Sveriges biståndsmyndighet Sida innebär det att utbetalningarna ska begränsas med 6,9 miljarder kronor i år

– En så här stor förändring kommer få allvarliga konsekvenser för människor i världen som redan befinner sig i svår fattigdom. Det kan till exempel handla om barn som inte kommer att få gå i skola, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Myndigheten har uppskattat hur mycket varje områdes budgetram kan minska. Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället kan minskas med 38 procent. Biståndet för hållbar utveckling med så mycket som 47 procent. Och budgetramen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer skulle kunna minska med 42 procent.

Avräkningarna har bestämts i ett regleringsbrev och riksdagen kommer inte att rösta om det. Det är bara Sverigedemokraterna och Moderaterna som uttalat stöd för beslutet. Övriga partier är kritiska. Centerpartiet menar att det är tillåtet för regeringen att göra avräkningar men att detta handlar om väldigt mycket pengar.

– Tidigare har Socialdemokraterna kommunicerat till riksdagen att man inte avser göra avräkningar på över åtta procent. Nu går de ifrån det. Vi tror att det är absolut fel läge att göra så stora avräkningar, framför allt på grund av läget i världen, säger Magnus Ek, centerpartistisk ledamot i utrikesutskottet.

Det var efter flyktingvågen 2015, då regeringen gjorde avräkningar på 22 procent av biståndet, som den meddelade riksdagen att det bör finnas ett tak på åtta procent. Det är dock inte något som riksdagen beslutat om.

– Men bara för att man kan göra någonting, behöver inte det betyda att man måste göra någonting eller att man ska göra någonting, säger Magnus Ek.

Han säger att på torsdag avser Centerpartiet ta upp frågan om att kalla biståndsminister Matilda Ernkrans (S) till utrikesutskottet med anledning av avräkningarna.

– Det hon framför allt borde svar på är hur lirar det här med de stora behov vi ser i världen. Vi har inte bara effekten av pandemin, med hundratals miljoner som riskerar att halka bakåt ned i fattigdom. Vi ser att repressionen i världen ökar, och en begynnande livsmedelskris. Vi har fler konflikter än Ukraina som rasar ute i världen.

Kristdemokraterna menar att det kan vara rimligt att göra viss avräkning vid ett väldigt stort flyktingmottagande. Men de är kritiska mot att den här avräkningen är så stor och att den planeras för innevarande år.

”Vi är principiellt emot att använda biståndsmedel i Sverige. Det är inte effektivt och riskerar att förvärra konflikter och kriser i andra delar av världen”, skriver partiets biståndspolitiska talesperson Gudrun Brunegård i ett sms till Dagens Arena.

Även Miljöpartiet är emot avräkningarna:

”Vi har fler flyktingar i världen än någonsin, fler hungriga i världen än någonsin och fler konflikter än vi haft på decennier. Olika utsatta grupper ska inte ställas mot varann. Nu måste vi investera i en säkrare värld. Miljöpartiet motsätter sig avräkningarna och vill i stället höja Sveriges bistånd från 1 till 1,25 procent av BNI, skriver partiets språkrör Per Bolund i ett mejl till Dagens Arena.

Rädda Barnen kritiserar också beslutet i ett pressmeddelande. De anser att det är ett ”oansvarigt beslut”. Att nedskärningarna ”görs utan analys av de mycket svåra konsekvenser det får för människor som biståndet var tänkt att hjälpa”.

I en debattartikel i Dagens Arena skriver representanter för Union to Union att ”skära i biståndet rimmar inte med den socialdemokratiska regeringens vision om att arbeta för en bättre värld och ett tryggare Sverige”.