Jonas Lindberg , Sjukvårdspolitisk talesperson (v) Region Stockholm

Debatt Sverige det OECD-land som har lägst andel vårdplatser per invånare. Och Stockholm är sämst i Sverige. Men det finns vägar ut ur sjukvårdens kris. Här är sex stycken skarpa förslag på lösningar, skriver Jonas Lindberg (V). 

Vi kommer alla någon gång i livet vara beroende av hälso- och sjukvård. Vi har alla någon kär närstående som är det. Det bara måste fungera. I den rika Stockholmsregionen krisar flera delar av sjukvården. Bara de senaste dagarna har vi sett medierapportering om halvdygnslånga köer på akutmottagningarna på grund av akut vårdplatsbrist på sjukhusen.

Sverige det OECD-land som har lägst andel vårdplatser per invånare. Och Stockholm är sämst i Sverige. Det är rent ut sagt bedrövligt. Men det finns vägar ut ur detta. Vårdpersonal har i sjukvårdsuppropet själva formulerat flera förslag på lösningar, men de styrande borgerliga partierna och Miljöpartiet vägrar lyssna. Istället ligger nuvarande kurs fast. Trots isberget som vi redan har kört in i. Vi i Vänsterpartiet anser att det finns 6 åtgärder vi måste ta itu med omgående.

1. Mer resurser till akutsjukhusen.

För att kunna anställa och behålla sjuksköterskor. Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor måste få löner och arbetstider som gör att de vill arbeta på sjukhusen. Vårt förslag på skattehöjning med 30 öre skulle ge sjukvården 1,3 miljarder kronor extra.

2. Ändrade förutsättningarna för vårdcentralerna.

Vi behöver fungerande vårdcentraler där du ska få tid när du behöver. Planering, kontinuitet och effektivitet förbättras om vårdcentraler får områdesansvar och blir ansvariga för enbart sina listade patienter. Ersättningssystemet ska bygga på hur många patienter som är listade och vilka vårdbehov dessa har, inte hur många besök som görs. Personalen måste få tid till vidareutbildning, något som saknas i dagens system där all tid ska läggas på »produktion«.

3. Gör Nya Karolinskas (NKS) akutmottagning vanlig

NKS akutmottagning måste vara för alla och göras till en »vanlig« akutmottagning. NKS akut har gått från över 70 000 årliga besökare till strax över 12 000. Alla andra besök har pressats ut på ett redan ansträngt sjukvårdssystem. Det är ohållbart. Patienterna blir lidande och personalen får inte utbildning och träning vilket man flera gånger påtalat.

4. Placera kommunala biståndshandläggare på akutsjukhusen.

Färdigbehandlade patienter på sjukhusen som ska skrivas ut och få kommunal omsorg och hjälp får idag vänta för länge. I Stockholm är väntetiderna att få lämna sjukhuset bland dom längsta i Sverige. I Norrtälje har man samlat vård och omsorg i en organisation och förbättrat detta betydligt. Låt oss göra det i hela Stockholm. Hjulet är redan uppfunnet.

5. Stärk den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH).

Med ASIH kan mycket svårt sjuka patienter få sjukvård i sitt hem dygnet runt. Men ASIH verkar idag fristående från den övriga hälso- och sjukvården. Vi vill istället att ASIH ska vara en integrerad del av vården, där hemsjukvårdsteam skulle kunna utgå från akutsjukhusen och finnas närvarande på akutmottagningar. Detta skulle förebygga många onödiga inläggningar på akutsjukhus.

6. Inför tillitsstyrning i sjukvården.

Vi vill att vårdpersonal ska kunna ägna sig åt vård istället för administration. Sjukvården måste bli mer tillitsstyrd och dagens ersättningsmodell med pinnar och produktion måste därför helt avvecklas och ses över. Sjukvårdssystemet i Stockholm är sedan 13 år utsatt för en total marknadsstyrning och privatisering med köp- och säljtänk. Det är anledningen till att sjukvården inte kan planeras och prioriteras utifrån behov längre. De blågröna som styr lyssnar inte på oss när vi kritiserar det faktum att politiker görs till beställare som lägger över ansvaret på tjänstemän och avtal. Efter det upphör ansvaret och alla skyller på alla. Mitt i allt detta växer byråkratin och administrationen exponentiellt.

Sjukvården är inte som bilindustrin och kan inte styras på det sättet. Vi måste tänka om. Det har man lyckats göra i Skottland, med mycket positiva resultat. Vi vill att Stockholm går i samma riktning. Vi kan vända vårdkrisen. Men då måste Anna Starbrink (L) och Irene Svenonius (M) röstas bort. Långt bort.

Jonas Lindberg
Sjukvårdspolitisk talesperson (V) Region Stockholm