Fredrik Lundh Sammeli (S) ordf. socialförsäkringsutskottet och Tomas Eneroth (S), gruppledare S i riksdagen

Att lappa och laga det som inte fungerar kommer inte att räcka. Vi kräver att premiepensionssystemet görs om från grunden, skriver Tomas Eneroth (S), gruppledare i riksdagen och Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande socialförsäkringsutskottet.

Vårt pensionssystem finns för att ge trygghet åt alla som varit med och byggt upp vårt land och lagt grunden för vår välfärd. Det är en central del av den svenska modellen. Därför måste också pensionssystemet vara tryggt, enkelt, stabilt och framförallt pålitligt för dagens och framtidens pensionärer. Tyvärr ser det inte ut så i dag.

I stället har premiepensionen, som är en del av pensionssystemet, blivit en plats där oseriösa finansaktörer tillåts lura till sig stora pengar på människors okunskap och ointresse. Både Pensionsmyndigheten såväl som Finansinspektionen har pekat på allvarliga brister med dagens system. Under en kort tid har systemet skakats av flera skandaler och vi har sett exempel på hur människor luras på sin framtida pension genom orimligt höga avgifter och direkt dåliga placeringar

Det senaste exemplet är Allra, som Pensionsmyndigheten i dagarna har beslutat att slänga ut från premiepensionssystemet efter oegentligheter. Därtill har turerna kring Falcon funds visat på rent kriminell verksamhet, där fonder tömts på pengar. Över 1 miljard kronor har försvunnit från 22 000 svenska sparare, nu utreds pensionspengar för ytterligare 130 000 framtida pensionärer. Dessa skandaler äventyrar förtroendet för hela pensionssystemet och är fullständigt oacceptabla i ett trygghetssystem.

PPM-systemet måste bli enklare, med större fokus på hållbarhet, lägre avgifter, och bättre skydd mot oseriösa aktörer

Långsiktigheten och stabiliteten är nödvändig för ett tryggt pensionssystem och det är därför vi i Sverige har en blocköverskridande pensionsöverenskommelse som sex partier i riksdagen står bakom.

Vi står fast vid överenskommelsen och inom ramen för den måste det till en omfattande reformering av premiepensionssystemet.

Utgångspunkten måste vara pensionsspararnas förutsättningar och intressen. Pension är ett obligatoriskt sparande, därför måste alla människor kunna förlita sig på att systemet är tryggt. Du ska inte behöva vara finansexpert för att få en bra pension, och din pension ska absolut inte kunna stjälas.

I dag är det inte ens en procent av pensionsspararna som gör ett val när de kommer in i systemet. Alltför många som väljer fond gör det efter att ha kontaktats av aktörer som inte har spararens bästa för ögonen. Det går inte att ha kontroll på över 800 fonder spridda över hela världen – inte för myndigheterna och än mindre för den enskilde spararen. Därför behövs kraftigt stärkt statlig kontroll av fonderna och de måste bli väsentligt mycket färre.

Regeringen har redan gett i uppdrag till Pensionsmyndigheten och Finansinspektionen att tillsammans föreslå åtgärder mot oseriösa fond- och förvaltningsbolag. I höstas överlämnade premiepensionsutredningen förslag för att göra systemet bättre. I Finansinspektionens remissvar gör de klart att de både av principiella skäl och med erfarenheterna av hur premiepensionssystemet fungerar förordar en modell med ett litet antal fonder.

Vi socialdemokrater kräver en omfattande reformering av systemet. Att lappa och laga det befintliga, i dag ickefungerande, systemet kommer inte att räcka – det måste göras om från grunden. Här har statsministern varit tydlig i det uppdrag han gett socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och oss i pensionsgruppen.

Premiepensionssystemet måste bli enklare, med större fokus på hållbarhet och lägre avgifter, och bättre skydd mot oseriösa aktörer. För att säkra tilltron till premiepensionen och hela pensionssystemet krävs trygghet och förutsägbarhet för spararna.

Vårt gemensamma pensionssystem får inte vara en arena för oseriösa finansaktörer. Premiepensionen är en del av ett trygghetssystem – den ska vara trygg och ge skydd åt alla. Det måste alla partier ta ansvar för.

Tomas Eneroth (S), gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott