Eva Eriksson, SPF, Håkan Svärdman, Forena

Slutreplik  Tyvärr blundar Pensionsmyndigheten i sin replik för det obestridliga sakförhållandet att den allmänna pensionen har rasat kraftigt de senaste femton åren, oavsett vilket inkomstmått som används, skriver Eva Eriksson SPF Seniorerna och Håkan Svärdman Forena. 

I vår debattartikel den 31 mars konstaterade vi att den allmänna pensionen blir avsevärt lägre än vad som utlovades när dagens allmänna pensionssystem sjösattes. Det är ett faktum som framgår av ett stort antal rapporter och bekräftas av vanliga seniorer de senaste åren.

Men snarare än att diskutera orsaker och lösningar i denna väsentliga fråga väljer Pensionsmyndigheten att i sin replik på vår artikel att fortsätta att hävda att pensionärernas inkomster är goda. En slutsats som de kommer fram till genom att addera andra inkomster som lön och förmögenhet till pensionen. Sådana inkomstslag är dessutom mycket skevt fördelade bland äldre och kan leda till missvisande beskrivningar. Syftet med pensionssystemet är just att andra inkomstslag som löner inte ska behövas efter arbetslivets slut. Men i precis denna situation befinner vi oss.

Tyvärr blundar Pensionsmyndigheten i sin replik för det obestridliga sakförhållandet att den allmänna pensionen har rasat kraftigt de senaste femton åren, oavsett vilket inkomstmått som används.

Raset går exempelvis att utläsa i rapporter från Pensionsmyndigheten och Minpension samt i Forenas nya stora pensionsrapport.
Forena konstaterar att den första årskullen, födda 1954, som helt omfattas av det nya pensionssystemet och gick i pension när de fyllde 65 år, i genomsnitt fick 45 procent i allmän pension i förhållande till sin slutlön.

Det betyder att kompensationsgraden har rasat från 61 till 45 procent av slutlönen sedan årskull 1938.

Det betyder att kompensationsgraden har rasat från 61 till 45 procent av slutlönen sedan årskull 1938. Målet som politikerna ställde ut för systemet om allmän pension på minst 60 procent av slutlönen infrias inte.

Detta tycks inte bekymra Pensionsmyndigheten som istället vidhåller i sin replik att de svenska pensionerna inte är låga – i en internationell jämförelse.
Sverige har förvisso jämförelsevis bättre pensioner än USA, Uruguay och Uganda. Men det är inte detta sakfrågan gäller, och det hjälper inte alla de svenska pensionärer som idag tvingas leva på mindre än hälften av den lön de hade när de förvärvsarbetade.

Huruvida Försäkringskassan, Skatteverket eller SJ, ger den service som medborgarna i Sverige utlovats bör vara och förbli en politisk fråga som våra folkvalda står till svars för och inte tjänstemän.
Det kan knappast vara en myndighetsuppgift att försvara ett allmänt pensionssystem som inte levererar det som politikerna utlovat. I synnerhet inte under ett valår.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena