Foto: Rädda barnens ungdomsförbund

Tillfälliga uppehållstillstånd slår hårdast mot barnen. Den 21 juni har varje ledamot i Sveriges riksdag möjligheten att stoppa dem, skriver Jorge Londoño, Ordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund

Ärade Riksdagsledamot,

Den 21 juni kommer du som riksdagsledamot att rösta om förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget har skickats ut på remiss och många organisationer från det svenska civilsamhället har svarat på remissen. Det går att konstatera att de flesta människorättsorganisationer ställer sig kritiska till lagändringarna.

Det är ärofullt att vara riksdagsledamot. Du är en av 349 svenskar som representerar den viktigaste funktionen i svensk demokrati – Sveriges riksdag. Ni riksdagsledamöter ska representera folket i vår demokrati. Jag vet att det är många som försöker påverka dig som riksdagsledamot. Jag vet att uppdraget kräver mycket mod. I det här fallet kräver det att du röstar mot din partilinje. Jag ber dig att fundera över på vem du representerar. Jag vill att du tar modet till dig och röstar med ditt hjärta.

Förslaget, som du redan vet, innehåller många punkter som kommer att försvåra framförallt flyktingbarns situation i Sverige. När tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel för uppehälle i Sverige så förkastas barnets chans att påbörja ett nytt liv. Istället väntar många år av ovisshet och oro. Sedan tidigare år vet vi att många barn blir apatiska efter beslut om utvisning.

Förslaget försvårar också familjeåterförening. Barn har enligt artikel 22 i Barnkoventionen rätt att bo med sina föräldrar och konventionsstaterna ska hjälpa barnet att hitta sina närstående. Genom regeringens förslag kommer hundratals barn att nekas den rätten. Många kommer aldrig igen få krama om sina föräldrar eller syskon.

Som du redan vet finns det sextio miljoner människor på flykt i världen just nu. Hälften av all dessa är barn. De flesta av dessa flyr till angränsande länder. Vissa tar sig till Europa, och ett minimalt antal lyckas nå Sverige. Nu kan vi välja mod. Vi kan välja att hjälpa medmänniskor.

När jag kom till Sverige, som sex år gammal, började jag lära mig om demokrati i skolan. Redan från låg ålder fick jag höra om den ärofyllda riksdagen – den platsen där folkets representanter jobbar med att göra Sverige till en mycket bättre plats. Jag såg upp till demokratins funktioner och suveränitet. Jag hoppas att andra barn kan komma att se upp till er på samma sätt som jag gjorde då.

Du sitter i samma stol som din föregångare som röstade för en ratificering av Barnkonventionen 1990. Den 21 juni kan du välja att fortsätta det arbetet som din föregångare påbörjade eller du kan välja att motarbeta det. Det är upp till dig. Har du modet att rösta nej?

I denna omröstning kan du välja att rösta i harmoni med barnkonventionen som dina föregångare i riksdagen ratificerade för snart 30 år sedan.

Jorge Londoño, ordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund