Roger Mogert Bild: Magnus Selander, Johan Lindholm Bild: Knut Koivisto
Roger Mogert Bild: Magnus Selander, Johan Lindholm Bild: Knut Koivisto

Stockholms nya majoritet inför Vita jobb-modellen som säkrar kollektivavtal hos alla kommunala utförare. Stockholms stad ska konkurrera med bra villkor – inte sänkta löner.

Stockholms stad är en av landets största upphandlare. Varje år gör staden upphandlingar för mångmiljardbelopp. Efter åtta år med borgerligt styre kan vi dock konstatera att deras upphandlingsmodell inte fungerar. Vi kommer att förbättra och modernisera hur staden upphandlar så att Stockholm blir ett föredöme som arbetsgivare.

Det behövs. Inte minst mot bakgrund av flera exempel som framkom under det förra moderata styret. I Råcksta i västra Stockholm skulle kommunala Stockholms parkering renovera ett parkeringshus. När bygget inspekterades av fackförbundet Byggnads så visade det sig att byggnadsarbetarna, mot reglerna, bodde i kalla byggbodar och tjänade 35 kr i timmen, en femtedel av avtalsenlig lön.

Ett annat exempel är upphandlingen med städföretaget Belesia då hundratals lokalvårdare i Stockholm blev utan lön. Stockholms stad hade beställt städningen. Belesia stod på konkursens brant, trots det upphandlades bolaget av den borgerliga majoriteten. Politikerna hade helt enkelt inte ett ordentligt grepp om hur staden spenderade skattepengar.

Det nya styret i Stockholm stad kommer att ändra på detta. Ordning och reda ska prägla Stockholms upphandlingar framöver. Skäliga löner och bra arbetsvillkor ska utgöra stommen. Därför inför den nya majoriteten Vita jobb-modellen. Det innebär att kommunen kommer att ställa sociala krav när man upphandlar kommunal verksamhet, till exempel städning, byggprojekt och äldreomsorg för att se till att den aktör som upphandlats har kollektivavtal. Kollektivavtalet garanterar de anställda skäliga löner och villkor.

Vita jobb-modellen sätter med andra ord stopp för upphandlingar som slutar i arbetsmiljöskandaler, svartarbete, utnyttjad arbetskraft och skattefusk.

Skandalen som den på garagebygget i Råcksta illustrerar väl ett problem som är tydligt inom byggbranschen. Arbetarna som bodde på arbetsplatsen och inte fick rätt lön var anställda av ett företag långt ner i en entreprenadkedja och Stockholms stad hade inte kontroll över hur det stod till. Från och med årsskiftet kommer ett huvudentreprenörsansvar gälla inom byggbranschen som innebär att huvudentreprenören, i det här fallet Stockholm Parkering, tvingas ta ansvar för att lagar och avtal följs hela entreprenadkedjan ner. Det är nödvändigt och välkommet.

Huvudentreprenörsansvaret är inskrivet i kollektivavtalet och därför är avtalet återigen en garant för att människor inte ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Huvudentreprenörsansvaret får också en självsanerande effekt där huvudentreprenörer och beställare kommer att bli betydligt försiktigare när de anlitar underentreprenörer. Det gynnar de anställda och alla seriösa företag. Och hjälper till att upptäcka oseriösa aktörer.

Skattepengar ska inte gå till företag som fuskar och tänjer på reglerna. Det är en tydlig förändring genom den nya politik som stockholmarna har röstat fram.

Från arbetsgivarhåll har kommit kritik mot Vita jobb-modellen, bland annat från Almega. I huvudsak går kritiken ut på att fackföreningarna skulle få till uppdrag att bevaka att kollektivavtalet följs. Det är en märklig invändning då uppföljningen av avtal alltid har varit fackets uppgift, och en grundstomme i den svenska modellen.

Kollektivavtalen gynnar både arbetsgivare och arbetstagare – och arbetsmarknadens parter borde försvara och vara med och utveckla den svenska modellen. Ett mer seriöst, kvalitetsfokuserat och effektivt upphandlingsförfarande som vi nu sjösätter genom Vita jobb-modellen gynnar dessutom alla seriösa företag – och vi vet att många företag välkomnar detta.

Vita jobb-modellen har visat sig behövas. Kommunens skattebetalare ska kunna känna sig trygga med att deras pengar går till rätt saker och inte till skumraskföretag som utnyttjar sina anställda. Stockholm ska konkurrera med bra villkor – inte sänkta löner. Och kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Den nya majoriteten i Stadshuset vill prioritera de här frågorna och Byggnads kan inte annat än välkomna ambitionen. Allt för många vittnesmål från byggarbetsplatserna visar att Vita jobb-modellens behövs.

Roger Mogert, borgarråd (s) Stockholm
Johan Lindholm, ordförande Byggnads