Bild: Stefan Bladh

Sänkt skatt på pension med 50 kronor per månad pekar inte på någon vilja från regeringen att sluta skattegapet. Det skriver PRO:s ordförande Curt Persson.

En av de viktigaste frågorna för landets pensionärer är skattefrågan. Pensionärernas förväntningar på årets budgetproposition har därför varit stora. När nu regeringen föreslår sänkt skatten på pension med 50 kronor per månad år 2013 är det naturligtvis ett steg i rätt riktning. Men det är långt ifrån tillräckligt.

PRO hade hoppats på att de fyra regeringspartierna skulle ta ett ordentligt grepp för att utjämna skatten mellan pension och lön. Det här är politisk kosmetika och pekar inte på någon vilja från regeringen att sluta skattegapet.

Visst, femtio kronor mer per månad är pengar det med, framför allt för dem som har de lägsta pensionerna. Men fortfarande kommer skillnaden mellan skatt på lön och skatt på pension vara orimligt stor.

Medelinkomsten för pensionärer är cirka 15 000 kronor i  månaden och på den inkomsten betalar pensionären i dag 340 kronor mer i skatt än en löntagare med motsvarande inkomst, enligt skattetabell 32. Med det nya förslaget kommer skillnaden fortfarande att vara pass stor som 3 500 kronor per år.

För oss är det en självklarhet att löntagare och pensionärer ska betala skatt på samma villkor. Det var en av grunderna vid pensionsöverenskommelsen.

Att regeringen nu slår sig för bröstet och är stolta över att de för fjärde gången sänker skatten för oss pensionärer känns mycket märkligt. Det är faktiskt samma regering som 2007 införde skatteorättvisan mellan pensionärer och löntagare.

Den årliga kostnaden för att likställa beskattningen med vad som gäller för löntagare kan beräknas till mellan 7 och 8 miljarder kronor. Detta med hänsyn tagen till det förhöjda grundavdraget för pensionsinkomster. Uppdelat på två budgetperioder, 2013 och 2014, hade reformen tagit cirka 3,5–4 miljarder kronor per år i reformutrymme.

Men PRO ger inte upp. Kravet på rättvis skatt ligger fast. Det är en principiell fråga. Pension är uppskjuten lön. Vi ger oss inte förrän pensionen beskattas som en sådan. Allt annat är orimligt.

Curt Persson, ordförande PRO