Inför valet 2006 lovade Centerpartiet att göra allt för att stödja småföretagen. Det är ingen rolig slutsats centerpartisterna nu kan dra, skriver Per Bolund (MP) i replik till Per Åsling (C).

Per Åslings replik i Dagens Arena (130902) kan inte vara någon rolig läsning för de centerpartister som minns hur man före valet år 2006 lovade att göra allt för att stödja småföretagen. Att han nu ser en liten sänkning av egenavgifterna som en stor framgång visar hur lågt partiet har satt ribban.

Miljöpartiet vill helt slopa sjuklöneansvaret för småföretag med tio anställda eller färre. Det är precis vad både företagarna och deras organisationer vill ha. Företag med tio anställda eller färre utgör mer än 96 procent av det totala antalet företag och många av dem upplever just kostnaderna för sjuklön som betungande. En undersökning av Företagarförbundet visar att majoriteten av småföretagarna anser att sjuklöneansvaret är ett stort eller mycket stort hinder för att anställa. Hälften pekar dessutom ut småföretagarnas sjuklöneansvar som särskilt orättvist.

Mot denna bakgrund framstår det som ett svek att Annie Lööf redan i somras meddelade att hon inte ville slopa ansvaret för den första sjuklöneveckan, som är den som verkligen skapar problem för småföretagen. I stället nöjde hon sig med att utlova att Centerpartiet skulle slåss för att avskaffa andra sjuklöneveckan.

Nu visar det sig att partiet inte ens fick igenom detta, utan endast en liten sänkning av egenavgifterna. Att Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Per Åsling ser det som en framgång är genant, och visar vilken svag ställning partiet har i alliansregeringen.

Miljöpartiet finansierade i sin senaste budget en totalt slopad sjuklön för småföretagen. Vi vill även ta betydligt större steg än regeringen när det gäller minskat regelkrångel. Dessutom förslår vi sänkt arbetsgivaravgift med inriktning på småföretag, sänkt skatt på personaloptioner för nystartade innovationsföretag och förbättrade trygghetssystem för småföretagare. Vi är i dag det självklara partiet för småföretagare och entreprenörer.

Per Bolund (MP), ekonomiskpolitisk talesperson