Centerpartiet går till val på att vi ska flyga mer, ha mindre regelkrångel och skärpa straffen. Tre förhållningssätt som ligger långt i från vad forskningen visar faktiskt funkar. 

Så har Centerpartiet haft kommundagar. Semlor pudrade med fyrklöver-symbolen till kaffet, valrörelsestämning bland kommunpolitikerna. För säkerhets skull ute på Arlanda. Lätt att resa dit från alla delar av vårt avlånga land, men säkert också för att signalera till de dumpuckon (OBS Sara Skyttedals och inte Annie Lööfs uttryck) som tror att kampen mot klimatförändringar kommer att kräva livsstilsförändringar. Med Centern kan vi alla fortsätta som förr.

Centerpartiet tror starkt på att det snart kommer att uppfinnas ett fossilfritt flygbränsle, bara alla flyger så mycket som möjligt. Lika starkt som Vattenfall tror på klimatsmart kolbrytning, trosvisst övertygade om att vi snart har uppfunnit effektiva koldioxidfångare. Eller lika starkt som kärnkraftsindustrin tror på slutförvar som håller i hundra tusen år.

En dålig nyhet för Centern: en sådan politik är svår att förena med stora skattesänkningar.

Detta med kärnkraft vill dock inte Centerpartiet bli påminda om. Då vill de hellre prata om trygghet. Centern sällar sig till alla som bedyrar att de »tar människors oro på allvar«, halva Annie Lööfs tal på kommundagarna handlade om trygghet från brott. Symboliserat av en brottsutsatt blomsterhandlare i Rosengård och en matbutiksägare i Husby. Småföretagare, en grupp som – åtminstone på landsbygden – tillhör Centerns kärnväljare.

Annie Lööf upprepade det som alla partier redan är överens om. Gängkriminaliteten måste bekämpas, det behövs fler poliser och bättre skydd för blåsljuspersonal. Annie Lööf hämtade dock inte inspiration från någon framgångsrik centerstyrd landsbygdskommun. Utan från mångmiljonstaden New York. Och från socialdemokratiskt styrda Södertälje.

Det finns en del att lära av New York. Det finns inget vetenskapligt stöd för att längre fängelsestraff skulle minska brottsligheten, som Stockholms universitets samtliga sex professorer i kriminologi påpekade på DN debatt häromdagen, men snabbare påföljder, högre upptäcksrisk och polisens möjligheter att klara upp brott verkar ha effekt.

I Södertälje vände allt över en natt med den omfattande polisinsatsen Tore II, berättar kommunalrådet Boel Godner i en intervju. Men det långsiktiga arbetet handlar framförallt om skolan.

Det bästa sättet att hålla ungdomar borta från kriminalitet är att hålla kvar dem i skolan. I klassrummet och i utbildning tills de klarat gymnasiet. Elevcoacher mot frånvaro och två lärare per klassrum är en del av Södertäljes framgångsrecept.

Hårdare tag och längre straff är i värsta fall kontraproduktivt. Det som krävs är, som de sex professorerna skriver, »en kunskapsbaserad politik som minskar ojämlikheten i människors livschanser och otrygghet.« En dålig nyhet för Centern: en sådan politik är svår att förena med stora skattesänkningar.

»Mindre regelkrångel«, ett annat av Centerledarens favoritkrav, kommer inte heller att hjälpa. Istället kommer allt tydligare tecken på att den tidigare Alliansregeringens dogmatiska avregleringar, av allt från F-skatt (en »reform« signerad Maud Olofsson) till möjligheten att göra business med skattebetalarnas pengar inom hemtjänsten och assistansen, som har gett bränsle åt den organiserade brottsligheten.

I Södertälje har kommunen, av precis den anledningen, avskaffat LOV. Och det är tydligt att en söndersparad och segregerad valfrihetsskola låter de som har sämst förutsättningar falla igenom. I värsta fall rakt ner i kriminalitet.