Christer Hermansson,

Efter många lovande uttalanden från civilministern om kamp mot New Public Management blev resultatet en Tillitsdelegation, som inte inger tillit, skriver Christer Hermansson, kulturchef i Strängnäs kommun.

Den 31 maj 2017 fick jag svar på ett mejl jag skickade till regeringskansliet den 18 februari 2017:

»finansdepartementet.brev@regeringskansliet.se

Hej Christer

Tack för att du hörde av dig till Regeringskansliet om New Public Management.
Ber om ursäkt för väldigt sent svar men om det fortfarande är aktuellt så finns information på vår hemsida: 


Vänligen

C A

Brevhandläggare«

Anledningen till att jag skrev till regeringskansliet var att jag undrade vad som hänt med arbetet att fram alternativ till New Public Management efter alla lovande uttalanden av civilministern, till exempel detta:

»- När offentlig sektors professioner ges förutsättningar att göra ett bra arbete blir också kvaliteten i verksamheten högre. Att ta fram nya styrmodeller som säkerställer detta är prioriterat för regeringen, säger civilminister Ardalan Shekarabi

(Publicerad 23 oktober 2014, regeringen.se)

Svaret på min fråga var alltså Tillitsdelegationen. En kommitté utsedd av regeringen.

Formerna för styrning och uppföljning av offentlig verksamhet behöver utvecklas. Strävan är att styrningen ska kunna balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetares kunskap och erfarenhet.

tillitsdelegationen.se kan man läsa följande:

»Med tanke på det oklara forskningsläget är det angeläget att proaktivt och sakligt undersöka hur tillitsstyrning faktiskt implementeras i offentlig förvaltning och vad den kan få för konsekvenser i verklig praktik, exempelvis för effektivitet, kvalitet, rättssäkerhet och tjänstemännens hälsa.«

Låter det solklart eller bara som en fortsättning på New Public Management, både innehållsmässigt och språkligt?

Vad menas egentligen? Saknas det arbetsplatser i det offentliga Sverige som präglas av »tillitsstyrning«?

Ett av Tillitsdelegationens uppdrag är att samla goda erfarenheter och exempel på idé- och verksamhetsutveckling inom hela den offentliga förvaltningen. »Här kan du läsa mer om de exempel som vi löpande samlar in«, står det på tillitsdelegationen.se.

Problemet är att det inte finns några exempel alls redovisade ännu! Har inte Tillitsdelegationen hittat några sådana exempel än, eller är det bara inte proaktivt prioriterat av de anställda byråkraterna?

Jag upplever ett tillitsproblem med Tillitsdelegationen. Det är att den upprätthåller och fortsätter den managementbyråkratiska traditionen från New Public Management.

Att den använder sig av samma språk och maktuttryck som den kapitalistiska marknaden. Och att den har ett inskränkt förhållningssätt.

Kultursektorn, som är lika hårt drabbad av NPM som alla de andra, ignoreras helt och hållet.

Nu prioriteras bara verksamheter inom skola, vård och omsorg. Kultursektorn, som är lika hårt drabbad av NPM som alla de andra, ignoreras helt och hållet.

Det är mycket märkligt när det ju handlar om hur hela den politiskt styrda och offentligt finansierade sektorn ska organiseras och styras på bästa möjliga sätt för alla inblandade.

Jag tvivlar på att Tillitsdelegationen kommer leverera några tillfredsställande alternativ till New Public Management i den slutrapport som ska vara klar senast i juni 2018. Men jag hoppas verkligen att jag har fel.

Christer Hermansson är kulturchef i Strängnäs kommun och författare till den första romanen någonsin om New Public Management: AVANTI! – en roman om en utvecklingsdirektör och en kommun i sönderfall. Mormor förlag, 2017.