Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och socialminister Annika Strandhäll (S).

VÄLFÄRD Styrmodellen New public management har lett till för stor administrativ börda, skriver två ministrar på SvD Debatt. Istället ska personalen få mer inflytande över hur verksamheten ska styras.

Det är socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och Ardalan Shekarabi (S) som på SvD Debatt presenterar ett nytt uppdrag där Statskontoret ska se över hur myndigheter involverar medarbetare i kommuner och landsting när nya, statliga styrdokument utformas. Syftet är att personalens kompetens borde komma mer till användning när riktlinjer för deras arbete utformas.

De två ministrarna kritiserar också den styrmodell som kallas new public management som länge dominerat många offentliga verksamheter. Exempelvis har den, enligt ministrarna, lett till minutrapportering i hemtjänsten och alltför mycket arbete med administration och blanketter för exempelvis lärare och hemtjänstpersonal.

– Vi måste komma bort från detaljstyrningen i välfärden och ta tillvara på professionernas kompetens. Idag är det alltför svårt att styra utifrån kvalitet, istället styr man ofta efter det som är lätt att mäta, säger civilminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Arbetet, och uppdraget till Statskontoret, är en del i regeringens så kallade tillitsreform. Att styra mot mer egenmakt för de anställda kopplas också till målen om bättre hälsa och arbetsmiljö, och mindre sjukfrånvaro.