Ledare Kristdemokraterna är med och styr vården för 77 procent av svenskarna, men de låtsas inte om detta, och vill införa mer av det som misslyckats. 

Kristdemokraternas valrörelse är så konstig. De sitter i ledningen för 13 av 21 regioner. Kristdemokraterna, KD, är med och styr vården för hela 77 procent av svenskarna. Ändå vill de att vi väljare ska tro att de just har börjat med sjukvårdspolitik?

KD är ”redo att kapa vårdköerna”. Trots att de alltså är ansvariga för dagens vårdköer. Vårdköerna beror inte på pandemin, upplyser Ebba Busch i Dagens Industri, de uppstod redan tidigare. Det stämmer. Men det stämmer inte att vårdköerna beror på resursbrist. När Arena Idé i våras bad utredarna Johan Enfeldt och Mats Wingborg att granska Kristdemokraternas sjukvårdspolitik kunde de visa att de regioner där KD innehar tunga poster med ansvar för och inflytande över sjukvården visar på ett överskott på totalt närmare 2,5 miljarder per år under de fyra (!) sista åren innan pandemin. Det handlar alltså om 2,5 miljarder årligen som medborgarna betalat i skatt och förväntat sig att få vård för. Istället för att anställa personal, bygga vårdplatser och köpa in utrustning har de kristdemokratiska vårdpolitikerna lagt pengarna på hög.

Det Kristdemokraterna vill är att avskaffa det demokratiska inflytandet 

KD vill inrätta en ”nationell vårdförmedling” så att de som väntat länge i en region ska kunna få vård i en annan. Trots att det redan finns en sådan möjlighet.

KD vill rädda nedläggningshotade förlossningsavdelningar. Trots att de inte ens är nedläggningshotade. KD:s lokala företrädare i Lycksele och Skellefteå blev förbluffade när partiledare Ebba Busch påstod att de tänkte lägga ner städernas BB. Det hade Ebba Buschs partikamrater inga planer på.

KD i Region Stockholm vill ”säkerställa att det är en barnmorska per födande kvinna i aktiv fas”. I samma region, som KD har varit med och styrt i sexton år, slutade över 100 barnmorskor förra året. Många av dem på grund av den orimliga arbetssituation som råder inom den söndersparade förlossningsvården. Trots det vägrade KD att lyssna på Socialdemokraternas vädjan om att göra upp om mer resurser till förlossningsvården. Region Stockholm gick med miljardöverskott förra året, men de pengarna har KD valt att lägga på hög. Samtidigt som personalen på en av Sveriges största förlossningsavdelningar, på kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm, är så desperata att de brainstormat om att ta bort paprikan på mackan som de nyförlösta mammorna får.

KD vill öppna fler akutmottagningar i Stockholm. Trots att de själva bär ansvar för att ha stängt en av Sveriges största akutmottagningar. De är så skamlösa att de satt upp ett plakat med texten ”Öppna en till akutmottagning” precis framför Nya Karolinska, vars akutmottagningen alltså stängts för allmänheten av det borgeliga styret i Stockholm. Där Kristdemokraterna ingår sedan sexton år tillbaka.

KD vill att alla ska ha rätt till en fast läkarkontakt på en namngiven läkare, trots att de inte ens förmått ta fram en handlingsplan för ett rimligt antal patienter per läkare. Istället vill de fortsätta betala utomlänsersättning för digital vård, och alltså subventionera nätläkarbolagen trots att de inte erbjuder någon fast läkarkontakt, och ännu mindre en namngiven läkare. Tvärtom: de vill fortsätta betala miljardbelopp till nätläkarna som dränerar vårdcentralerna på både resurser och personal, så att det blir ännu svårare för den fysiska primärvården att erbjuda fasta läkarkontakter.

Det märkligaste av allt är Kristdemokraternas krav på att lägga ner regionerna.

Inte kravet i sig, kanske. Det är smart politisk taktik att framstå som det enda partiet som har en riktigt radikal reform. Och vem är inte trött på sin region? (Fråga de 77 procent av befolkningen som styrs av kristdemokratiska politiker).

Men KD vill inte lägga ner regionerna. I förslaget till ”Århundradets vårdreform” framgår det att de vill att dagens 21 regioner ska ersättas med sex större, expertstyrda sjukvårdsregioner. Det Kristdemokraterna vill är att avskaffa det demokratiska inflytandet. Väljarna ska inte längre kunna rösta på partier som vill förstärka den lokala vårdcentralen eller rädda sjukhuset på orten.

Det går naturligtvis att rikta kritik mot dagens sjukvårdssystem med 21 regioner. Men KD vill alltså inte ersätta dagens regioner med en stark, sammanhållande statlig styrning. De vill ha ”statligt huvudmannaskap” men samtidigt vill de ha ytterligare privatiseringar och därmed uppsplittring och fragmentisering av vården. Bara i KD-styrda region Stockholm finns i dag drygt 4 000 enskilda vårdavtal.

Det är inte lätt att gå till val när man redan har makten. Det har andra partier erfarenhet av. Man måste liksom gå i opposition mot sig själv. Det går, men det kräver en hel del självkritik, och ännu mer nytänkande.

KD uppvisar varken självkritik eller nytänkande i den här valrörelsen. De går helt okritiskt till val på samma politik som de redan för i de regioner där de redan styr. Det är samma privatiseringspolitik, och samma sparpolitik. Samma politik, som kommer att ge samma resultat: fortsatt vårdkaos.

Redo att byta regering, säger Ebba Busch och co. Men när är Kristdemokraterna redo att ta ansvar för vårdkaoset?