Rena McCarthyismen har det sagts. Om regeringsuppdraget till Forum för levande historia att kartlägga brotten mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Att det är ett högerns beställningsverk vars egentliga agenda är att förstöra för arbetarrörelsen och för alla människor som har andra drömmar än de kapitalistiska. Därför var det förvånande att de skeptiska inte fanns på plats och ställde frågor när Forum för levande historia presenterade upplägget för efterforskningen i fredags.

Det är anmärkningsvärt att en kartläggning av kommunismens brott mot mänskligheten – folkmorden, svälten, årtiondena av diktatur och förtryck – av delar av svenska vänster betraktas som ett hot.

Jag brukade heja på Sovjet i konståkning, Rumänien i gymnastik och DDR i friidrott när jag var en liten flicka. Det var mitt under kalla kriget och halva min släkt var medlemmar i ett förbjudet Moskvatroget kommunist parti – alla kommunistiska partier var förbjudna i Turkiet på den tiden. Jag hade på alla sätt en mycket bra barndom med min kommunistfamilj tills vi en dag vaknade upp till militärdiktatur. Alla, föräldrar, släkt, vänner, bekanta, försvann. Om inte till tortyrkammare och fängelsehålor så "under jorden". De fyra åren fram till 1984 då min familj kom som politiska flyktingar till Sverige var på många sätt de svåraste i mitt liv. De gick i tystnadens, misstrons och rädslans tecken. Att leva i diktatur, också som barn, gör något särskilt med en.

Nu ska Forum för levande historia kartlägga de brott som de kommunistiska regimerna i Sovjetunionen (inklusive Estland, Lettland, Litauen), Kina och Kambodja begick under perioden från ryska revolutionen till murens fall. Det vill säga mellan 1917 och 1989. Naturligtvis kommer det att komma upp en debatt om huruvida man i dag kan kalla sig för kommunist och lika så om det är i kommunismens ideologi som totalitarismen finns.

Just av dessa anledningar borde vänstern med öppet sinne kasta sig över forskningen. Den svenska vänstern som kallade sig kommunistisk har sedan ryska revolutionen försvarat, stöttat och haft kontakter med diktaturer som har varit kommunistiska. Det är en smutsig byk som måste tvättas. Öppenhet är den enda förutsättningen om de svenska kommunisterna på allvar ska göra upp med och ta avstånd från sin historia.

Men så finns det en vänster, faktiskt den största delen av svenska vänstern, som aldrig gav stöd till kommunistiska diktaturer. Den borde vara tryggare i sin egen historia och välkomna Forum för levande historias arbete med att kartlägga diktaturer.