Carl-Michael Palmér och Alexander Peterson.

debatt Socialdemokratin måste våga driva på för stora reformer för att kunna engagera nya och trogna väljare. En sådan är att gå till val på att införa sex timmars arbetsdag, som en lösning på arbetslösheten, skriver Carl-Michael Palmér och Alexander Peterson.

I slutet av augusti förra året slogs nyheterna upp om att Finlands socialdemokratiska parti med Sanna Marin i spetsen vill driva på för sex timmars arbetsdag i Finland. Förslaget anses förbättra arbetsvillkoren för Finlands arbetare. Intressant är också den finska socialdemokratiska statsministerns ingång i frågan.

Det handlar inte om om Finland ska förkorta arbetsdagen, utan hur man ska göra det. Precis så som arbetarrörelsen måste ta kontroll över sin egen diskussion, att äga den genom att se den som något naturligt. Så styrs också diskussionen i den finska regeringen.

Den svenska socialdemokratin har under en längre tid gått kräftgång i den så kallade opinionen, endast med avbrott för Coronakrisen. Men stödet för det socialdemokratiska partiet kan inte på lång sikt bero av kriser. Kriser är varken önskade eller särskilt pålitliga som metod. Istället borde det rimliga vara att vårt arbetareparti kan engagera trogna och nya väljare i framåtriktade reformer för vårt land i en ny tid.

Socialdemokratin behöver ta tillbaka drömmarna och visionen om ett bättre samhälle, reform för reform.

Socialdemokratin bör erkänna sig själv och sin kamp: kampen för arbetarklassen och våra rättigheter och visioner. Där finner också arbetstidsförkortning en väldigt bra plats.

Sex timmars arbetsdag är en klassisk socialdemokratisk fråga som dessvärre lagts på is de senaste åren till förmån för en allt blekare framtoning för partiets politik. De stora reformerna har uteblivit, liksom drömmarna om dem. I allt för lång tid har arbetarna och det stora löntagarkollektivet fått stå tillbaka i löneutveckling till förmån för företagens vinster.

Ett enkelt sätt att betala tillbaka till de som skapar vinsten är genom arbetstidsförkortning. Det kan också bli ett effektivt sätt att lindra och bekämpa den strukturella arbetslöshet som lagts som en våt filt över arbetsmarknaden de senaste decennierna.

Socialdemokratin behöver ta tillbaka drömmarna och visionen om ett bättre samhälle, reform för reform. Socialdemokratin är den rörelse som har handlingskraft att i praktiken införa 6 timmars arbetsdag. Inför valet 2022 bör socialdemokratin gå till val med löfte om en arbetstidsförkortning. Det är dags nu!

 

Alexander Petersson, ordförande SEKO Stockholms regionala ungdomskommitté och socialdemokrat

Carl-Michael Palmér, ledamot Handels lokala ungdomskommitté avd.20 och socialdemokrat