Robert MacKenzie. Foto: Karlstads universitet/Wikimedia.

Kortare arbetsvecka var en succé för anställda och företag i Storbritannien. Men det kommer inte att implementeras på brittisk arbetsmarknad snart, menar Robert MacKenzie, professor i arbetsvetenskap. 

I veckan presenterades resultatet efter världens hittills största försök med fyra dagars arbetsvecka. Under ett halvår, mellan juni och december förra året, lät 61 brittiska företag sina omkring 2 900 anställda jobba 32 timmar i veckan.

Arbetstidsförkortningen visade sig främja de anställdas hälsa och välmående. 39 procent av dem kände sig mindre stressade och 71 procent upplevde mindre mått av utbrändhet. Ohälsa i form av trötthet, oro och sömnproblem hade minskat bland de anställda efter försöksperioden. 

Även företagen gynnades av kortare arbetsvecka. Under perioden låg produktiviteten stabilt på samma nivå som tidigare, och de flesta företag redovisar dessutom ett bättre affärsresultat. 

Robert MacKenzie, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, säger att idén om att produktiviteten kan vidhållas och till och med förbättras med kortare arbetsvecka har funnits i decennier. Men det är intressant, menar han, att så många som 56 av de 61 företagen nu fortsätter med kortare arbetstider. 

De som organiserade projektet var måna om att fem dagars arbete inte skulle pressas in i fyradagarsveckan, framhåller Robert MacKenzie. Därför behövde arbetsbelastningen minska och förändringar i arbetsuppgifterna göras för att produktiviteten skulle förbättras.

– Många i Storbritannien är utsatta för en outhärdlig arbetsbelastning, vilket har varit en bidragande faktor till den senaste tidens stora strejkaktioner. Så all minskning av arbetstid måste innebära mindre arbetsbelastning, säger Robert MacKenzie.

Frågan om arbetstidsförkortning diskuteras från och till i Storbritannien, och studien har väckt uppmärksamhet, säger han. Men i dag är det främst högre löner som är på agendan på grund av de ökande levnadskostnaderna. Dessutom finns det arbetare med otrygga, villkorade anställningar och nolltimmarskontrakt.

– De kämpar för att jobba tillräckligt med timmar i veckan för att tjäna ihop en lön som går att leva på. För dem är förslag om kortare arbetstid irrelevant, poängterar Robert MacKenzie.

Sen är det inte säkert att alla heltidsanställda skulle gynnas av en fyradagarsvecka, menar Robert MacKenzie. Många av de företag som deltog i projektet är små så kallade ”agila” företag, som snabbt kan anpassa sig och ställa om arbetssättet under olika projekt. Det skulle vara svårare att implementera arbetstidsförkortning i hälso- och sjukvården eller inom utbildningssektorn, menar Robert MacKenzie.

Han framhåller också att även om corona-pandemin visade på att radikala förändringar i hur vi arbetar är möjliga, och effektiva, är det många arbetsgivare nu som återinför det traditionella arbetssättet. Det visar enligt honom på att det handlar lika mycket om jobbpolitik som ekonomisk rationalitet.

– Och det kommer alltid finnas de som, av ideologiska skäl, motsätter sig idén att anställda ska ha samma lön trots kortare arbetsvecka, säger Robert MacKenzie.