Porträttbilder på de tre debattörerna, med allvarliga miner
Vasiliki Tsouplaki, Jon Thorbjörnson och Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Foto: Jessica Segerberg, Denny Lorentzen

DEBATT Frågan om aggressiv spelreklam är begravd i en utredning som ska vara klar först nästa år. Menar regeringen allvar med att skydda de konsumenter som ligger i riskzonen för spelberoende måste beslut om förbud mot den typen av annonsering komma snabbare än så, skriver tre talespersoner för Vänsterpartiet.

Nyligen kom det första domstolsavgörandet om spelreklamens utformning sedan den nya spellagen trädde i kraft. Vid årsskiftet omreglerades den svenska spelmarknaden och öppnades upp för privata företag. Tanken var att göra den långsiktigt hållbar och samtidigt förena en stark social skyddsnivå med it-samhällets villkor och EU-rättsliga skyldigheter. Med en godkänd licens blev det möjligt att lagligt göra reklam för nätkasinon, sportbetting med mera.

Enligt den nya spellagen ska marknadsföringen vara måttfull men det skulle vara upp till marknaden att komma fram till vad det innebar. Vi anser att det var naivt av regeringen och ansvarig minister Ardalan Shekarabi. Det enskilda bolaget har varken intresse eller möjlighet att minska den totala mängden reklam och att få fram praxis i domstol för hur en måttfull utformning ser ut tar lång tid. Nu finns det alltså en dom mot bolaget bakom Ninja casino och deras specifika reklam men många frågor kvarstår.

Under de senaste tio åren har antalet svenskar som är fast i spelberoende nästan fördubblats. Tittar man på befolkningen mellan 16-87 år så har omkring fyra procent ett problematiskt spelande. Det är siffror som skrämmer. Speciellt om man också tar i beaktande alla de personer som lever i nära relation till någon med spelmissbruk. Beroendet riskerar inte bara att drabba missbrukaren själv utan även familj och vänner. Cirka 170 000 personer, varav nästan hälften är barn, lever under dessa omständigheter. Utöver de ekonomiska problemen visar forskningen att den som har ett spelberoende har ökad risk för psykisk ohälsa och problem med droger eller alkohol. Vänsterpartiet tar läget på stort allvar och vill hitta möjliga sätt att hjälpa drabbade och förebygga missbruk.

Med dagens teknik är spel om pengar lättillgängligt. Casinon och bettingsajter online i mobilen i fickan eller i datorn på jobbet är bara ett klick bort. Ett klick som kan vara svårt att undvika med den massiva spelreklam som vi exponeras för i radion, TV och på internet. Eller för den delen i till exempel tunnelbanan eller busskuren när du skall ta dig till jobbet, skolan eller vännerna.

Omfattande reklam i alla upptänkliga mediekanaler gör det svårt för till exempel den som är spelberoende att hålla sig bort från återfall eller för unga med stora drömmar att hålla sig borta från skuldsättning. Det är fria spel, snabb utbetalningar och bonusar i reklamen. Baksidan får vi aldrig se.

Regeringen har sedan årsskiftet höjt tonläget och gett sken av att nu är en skärpning av reklamen nära. Sanningen är att frågan är begravd i utredning för lång tid framöver. I flera andra länder tar man nu steg för att komma till rätta med spelreklamens utbredning. I Italien har man tagit en lag om förbud mot spelannonsering och i Storbritannien har man förbjudit all spelreklam i samband med direktsända matcher. Vi anser att det är den här vägen Sverige behöver slå in på. Det duger inte att som civilminister Ardalan Shekarabi hänvisa till en rad olika möjliga lösningar som ska utredas i 18 månader, remitteras och möjligen hamna på riksdagens bord någon gång 2021.

Ett totalförbud kräver en grundlagsändring och det måste naturligtvis förberedas väl men vi menar att regeringen redan nu ska gå fram med en lagskärpning som likställer spelreklam med alkoholreklamen. Det är en väl beprövad lösning som snabbt kan vara på plats och som kraftigt skulle minska exponeringen av spelreklamen och inte bara rikta in sig på utformningen. Så kan vi på allvar skydda de konsumenter som ligger i riskzonen för spelberoende.

Jon Thorbjörnsson (V), civilrättslig talesperson
Vasiliki Tsouplaki (V), kulturpolitisk talesperson
Karin Rågsjö (V), vårdpolitisk talesperson