Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet

debatt Det är dags att slopa rehabiliteringskedjan med stelbenta tidsgränser i sjukförsäkringen, skriver Ida Gabrielsson, riksdagsledamot och ansvarig för sjukförsäkringsfrågor i Vänsterpartiet, med anledning av den utredning som presenteras i dag.

Idag presenteras slutsatserna från utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har beskrivit utredningen som lösningen på alla problem med sjukförsäkringen. Nu är det dags för ministern att leverera.

Det har gått 12 år sedan den borgerliga regeringen förstörde sjukförsäkringen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har under sina fem år vid makten struntat i att laga den. Istället för att försöka bekämpa sjukdomsfallen har de pressat ned sjukskrivningarna. Att du som är sjuk ska bli frisk är inte viktigt. Du ska bara inte få din sjukpenning.

Resultaten syns i regelverken och statistiken, de hörs i människors berättelser. Varje dag får jag samtal och mail från svårt sjuka personer, som mår ännu sämre efter Försäkringskassans besked. Som inte orkar arbeta längre efter ett långt och tufft arbetsliv som slitit sönder kroppen. Som drabbats av en svår sjukdom eller utbrändhet. Och som ändå inte får vara sjukskrivna, utan ska tvingas söka ett nytt jobb. Ibland jobb som inte ens finns.

Socialförsäkringarnas andel av BNP var rekordlåg 2018, hälften så stor som i början av 1990-talet.

Kraven för att få sjukersättning – det som tidigare hette förtidspension – är i dag orimligt hårda. Efter de skärpningar som genomfördes av den borgerliga regeringen 2008 har Sverige de hårdaste kraven av alla OECD-länder för att bevilja sjukersättning.

Socialförsäkringarnas andel av BNP var rekordlåg 2018, hälften så stor som i början av 1990-talet. Drygt 5 500 personer beviljades sjukersättning för första gången under 2018. Detta går att jämföra med 41 000 år 2007. Trots att befolkningen under denna period ökat med 1,5 miljoner människor.

Mellan 2016 och 2018 tredubblades antalet avslag på förlängningsansökan för aktivitetsersättning, trots att varken lagstiftningen eller domstolspraxis förändrats under perioden. Mellan januari och augusti 2019 förlorade nästan 1 500 unga vuxna mellan 19 och 29 år sin aktivitetsersättning, en ökning med 450 procent jämfört med samma period 2015.

Vänsterpartiet vill reparera sjukförsäkringen som den borgerliga regeringen förstörde 2008. Förslagen från den utredning som presenteras idag kan vara ett steg på vägen till att reparera det omänskliga regelverk som gör att människor som inte kan jobba utförsäkras. Vi behöver en sjukförsäkring som ger trygghet, istället för tidsgränser som straffar den enskilde. Vi behöver ett regelverk som placerar en större del av ansvaret hos Försäkringskassan och arbetsgivaren, de som har verkliga möjligheter att påverka situationen.

Vi behöver ta bort rehabiliteringskedjan, med sina stelbenta tidsgränser. Ge läkarintygen större betydelse och gör om kraven för att få sjuk- och aktivitetsersättning.

Sjukförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har pratat om att han ska göra förändringar 2022. Så mycket tid behövs inte, så lång tid kan vi inte vänta. Genomför dessa ändringar nu, så kan vi gå vidare med ytterligare förändringar sen.

Varje gång vi, eller någon annan, har kritiserat sjukförsäkringen har sjukförsäkringsministern svarat med löften om att utredningen som presenteras den 31 januari 2020 kommer att lösa problemen. Idag är det den 31 januari 2020. Nu är det dags att agera.

 

Ida Gabrielsson, riksdagsledamot och ansvarig sjukförsäkringsfrågor Vänsterpartiet