Per Åsling

debatt Den svenska besöksnäringen kämpar idag under enorm ekonomisk press, och behöver nu rätt förutsättningar för att ta sig genom effekterna av pandemin. En viktig åtgärd är att reformera systemet med personalliggare, skriver vice ordföranden i riksdagens skatteutskott Per Åsling (C).

Den 1 juli 2018 skärpte regeringen kontrollen av småföretag. Konsekvenserna har blivit orimliga. Efter denna förändring riskerar du böter på 12 500 kronor om du till exempel ber din åttaåring att hjälpa till med att gå ut med kökssoporna och aktiviteten inte registreras. Detta är till att börja med absurt, men det är också ett alltför tydligt exempel på näringslivsfientlig politik för besöksnäringen och företagande landsbygden.

Centerpartiet kan inte acceptera att staten och myndigheterna lägger ytterligare pålagor på de småföretagare som försöker få Sverige att växa, inte minst på landsbygden. Den pappersexercis som avkrävs småföretagaren måste stå i relation till nyttan som eftersträvas. Med de nya reglerna för registrering i personalliggaren har gränsen uppenbarligen passerats.

Även de godaste av föresatser kan slå fel och det är uppenbart att regeringen i sin kontrolliver av näringsverksamhet har gått för fort fram.

En utblick ut i Europa både bekräftar och förskräcker. Tittar man på hur Sverige ligger till när rankingen fokuserar på hur betungande skattesystemet är, är vi långt sämre än vår omvärld. Enligt Världsbanken tar det 122 timmar per år för ett svenskt företag att hantera bolags, arbetskrafts- samt konsumtionsskatter. Det kan jämföras med Finland (93 timmar) och Norge (83 timmar).

Även de godaste av föresatser kan slå fel och det är uppenbart att regeringen i sin kontrolliver av näringsverksamhet har gått för fort fram. Småföretagar- och landsbygdsperspektivet saknas liksom en känsla för proportionalitet.

Det är dags för regeringen att ta tag i frågan och se hur vi kan få till en mer effektiv och ändamålsenlig lagstiftning. Regelkrånglet måste minska och här kan ny teknik bana väg för enklare system. Detta är viktigt för de småföretagare som vill utveckla och investera i sin verksamhet – och därmed bidra till samhällsutvecklingen.

 

Per Åsling (C)
riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens skatteutskott