Under Maud Olofssons tid som partiledare har Centerpartiet tonat ned bilden av gles- och landsbygdsparti för att i stället satsa stort på att vinna väljare i storstäderna. Mer än något annat har C profilerat sig som småföretagarpartiet nummer ett och Olofsson har inte försuttit några chanser att tala sig varm för småskaligt entreprenörskap, kvinnliga egenföretagare och nya svenska innovationer. När den borgerliga alliansen tillträdde regeringsmakten i oktober 2006 var således förväntningarna från Sveriges småföretagare skyhöga. Centern fick ansvar för Näringsdepartementet och gnuggade händerna av förväntan. Nu skulle här reformeras!

Precis som de övriga småpartierna i alliansbygget märkte dock Centern snabbt att det är svårt att genomföra stora förändringar när Moderaterna drar åt ett annat håll.

Skillnaden mellan ekonomisk politik à la Centern och (nya) Moderaterna märks så snart någon av partiföreträdarna öppnar munnen. Moderaterna fokuserar på att göra det mer inkomstbringande att lönearbeta (och tuffare att vara arbetslös). Maud Olofsson vill sätta lättnader för småföretagen först. Båda är former av så kallad ”utbudsekonomi” – men med viktiga skillnader i prioriteringar.

Dessvärre för Centerpartiet är det Anders Borg som sitter på pengarna.

Småföretagen åker på en råsop
Redan i höstbudgeten 2006 fick Maud Olofssons ambitioner sig en rejäl törn. I sin iver att genomföra första delen i det så kallade jobbskatteavdraget – en kraftig sänkning av inkomstskatterna – slopas en rad avdrag och förmåner för att plus och minus ska gå ihop på finansdepartementet. Bland annat tas den sänkta arbetsgivaravgiften för småföretagare bort, vilket för företagen i praktiken betyder en höjning med nästan tjugo procent.

Mätningar ett halvår efter den nya regeringens tillträde visar att småföretagarnas förtroende störtdykt. De flesta småföretag väntar med att nyanställa. Inte heller startas särskilt många nya företag – precis tvärtemot Centerns löften från valrörelsen. När Dagens Nyheter i augusti 2008 (alltså innan den globala lågkonjunkturen på allvar slagit till) undersöker hur många nya företag som startats jämfört med Socialdemokraternas två sista år vid makten är resultatet dystert för Maud Olofsson: Nystartade företag blir fler. Men regeringen har inte lyckats göra några märkbara förändringar gällande småföretag. Tvärtom ökade antalet små företag snabbare under S-regeringen.

– Det verkar inte som att regeringens politik har haft effekt på antalet småföretag. Däremot verkar den ha gynnat företag med fler anställda, kommenterade Carin Holmquist, professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm till Dagens Nyheter.

Moderaterna har makten
I en rad frågor som småföretagarnas intresseorganisationer själva rankar som viktigast har Moderaterna kört över Centerpartiet. Kraftfulla sänkningar av arbetsgivaravgiften? Anders Borg och Finansdepartementet prioriterar sänkningar av inkomstskatterna. Förändringar i Las? Inte aktuellt. De nya Moderaterna och Sven Otto Littorin tycker att den svenska modellen i huvudsak fungerar bra.

Ibland har det Moderatledda Finansdepartementet till och med lagt förslag som går rakt på tvärs mot Centerns ambitioner. Till exempel drev man 2007 igenom att alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ska ha certifierade kassaregister från och med januari i år. För Finansdepartementet handlar det om att minska skattefusket – från småföretagarnas ståndpunkt ett typexempel på det ökade ”regelkrångel” som Centerpartiet gick till val på att minska.

– Man har kommit långt på till exempel jordbruks- och livsmedelsområdet. Men regelförenklingar där påverkar ju inte alla företagare, som till exempel förändringar på arbetsmarknads- eller skatteområdet gör, kommenterar Jens Hedström, vd på Näringslivets Regelnämnd till Dagens Arena.

Maud Olofsson har skäl att känna sig missnöjd. Trots att det i många tunga frågor är Moderaterna som har hindrat Centerpartiet att driva sin ”småföretagarvänliga” agenda är det konsekvent Fredrik Reinfeldts parti som hamnar högst upp när småföretagare själva rankar partiernas företagarpolitik.

Samtidigt är det svårt att komma ifrån att Centerpartiets facit är skralt. Det totala antalet nystartade företag ökade något, men inte mycket, under förra året. Och trots regelförenklingar som skulle göra det lättare att skaffa F-skattsedel har inte Skatteverket fått in fler ansökningar 2009 än under tidigare år. Inte heller kvinnligt egenföretagande – ett särskilt prioriterat område för Maud Olofsson – har ökat märkbart, utan ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Men det är skillnad på företag och företag.

”Sverige är ett skatteparadis”
En helt annan bild av företagsklimatet i Sverige skymtade nämligen förbi i en annan rapport som överlämnades till regeringen i maj i år. Ekorådet – ett samverksorgan mellan ett antal tunga myndigheter som Bolagsverket, Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket – slog fast att ”Sverige i vissa aspekter blivit något av ett skatteparadis” och att det svenska regelverket på senare år visat sig ge ”en mycket förmånlig skattemiljö för utländska övertaganden av företag i landet”.

Med slopad arvs- och gåvoskatt, borttagandet av förmögenhets- och fastighetsskatten och sänkta bolagsskatter har Sverige gått från västvärldens hårdaste kapitalbeskattning till de kanske allra mildaste. Finansdepartementet har därtill annonserat att man vill ta bort den så kallade Lex Uggla, som möjliggör förmögenhetstaxering av fritt kapital i onoterade bolag.

När Ikeas styrelseordförande Göran Grosskompf – själv bosatt i Schweiz – tidigare i år berättande att företag i Schweiz och Tyskland nu på allvar överväger att flytta sina huvudkontor till Sverige var det kanske en illustration över den borgerliga regeringes splittrade företagspolitik: Småföretag? Jo, visst. Men med en Moderatledd regering är det alltid näringslivets elefanter som kommer att prioriteras.