Miljöpartiet vill helt avskaffa sjuklönekostnaderna för företag med upp till tio anställda. Det är ett av förslagen i partiets budgetmotion som presenteras i veckan.

Utöver detta föreslår partiet en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna och sänkt moms för tjänstesektorn. Partiet motsätter sig också ett återinförande av förmögenhetsskatten.