Förra veckan dog en kvinna efter att ha fött sitt första barn. Hon kan vara ett av flera offer på marknadsideologins altare.

Att föda barn är ingen lek. Det är på liv och död. Efter min andra förlossning – på privata BB Stockholm – fick jag en allvarlig infektion, förr kallad barnsängsfeber, och höll på att stryka med. Först efter intensivvård med intravenös antibiotika på Södersjukhuset, repade jag mig ordentligt.

Det är min historia, men alla kvinnor som har fött barn vet hur farligt det är. Just därför är en händelse som den på BB Sophia särskilt tragisk. Det var i förra veckan som en kvinna på privatkliniken BB Sophia i Stockholm hamnade i koma efter en komplicerad förlossning. Hon fördes då till Karolinska universitetssjukhuset i Solna, där personalen i slutet av veckan bekräftade att hon hade dött.

Dödsfall i samband med förlossningar är tack och lov ovanliga. I alla fall i ett västland som Sverige, där man räknar med totalt fem, sex fall per år. Väldigt sällan avlider en helt frisk individ, och kvinnan på BB Sophia var, enligt personalens bedömning, frisk som en nötkärna.

Så varför dog hon? Redan innan BB Sophia startades slog experterna larm om att kliniken kanske inte uppfyllde kraven. De tre medicinska experter som fick i uppdrag av landstinget att kvalitetsgranska verksamheten avrådde från att ge grönt ljus. ”Vi befarar att enstaka patienter kan komma att fara illa, eller till och med dö”, skrev de i sin rapport.

Orsaken var att BB Sophia inte ligger i närheten av något akutsjukhus. Eftersom man inte har intensivvård på plats, har man hela tiden kalkylerat med att tvingas flytta svårt sjuka, nyförlösta kvinnor med ambulans. Det är som alla inser ytterst riskabelt.

Harald Almström, vd för BB Sophia, avvisade redan från början experternas rapport som felaktig, osaklig och oprofessionell. Han har i intervjuer hänvisat till att experterna drivit en ”egen agenda”, utan att kunna precisera vad den agendan bestått i.

Nu har det visat sig att Almström själv har en dold agenda. Enligt DN satt han med i den styrelse för SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi) som i ett remissvar till landstinget gav klartecken till privata förlossningskliniker utan koppling till annan gynekologisk verksamhet. SFOG hade tidigare ställt sig ytterst kritiska till detta, men svängde plötsligt. Kort efter att beslutet togs, tillträdde Harald Almström – som av en händelse – den lukrativa vd-posten.

Jag vet inte vad som hände på BB Sophia. Kanske begicks där inga misstag. Kanske led den avlidna kvinnan av medfött hjärtfel? Men bara misstanken om att Filippa Reinfeldt än en gång offrat föderskor på marknadsideologins altare gör mig rasande. Och vad vd Harald Almström beträffar, hade det varit klädsamt med ärlighet kring den egna jävsituationen.