Skärmdump från svenskaspel.se

debatt Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som en störning av impulskontroll vilket det tidigare klassades som. Därmed kan spelmissbruk jämställas med alkohol- och narkotikaberoende.

Från och med 1 januari 2018 ändrades socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen så att spelberoende får samma rätt till hjälp från kommuner och landsting som personer som andra typer av missbruk. Spelmissbruk ska motverkas inte minst bland barn och unga.

Missbrukaren spelar ofta bort allt och kan även hamna i kriminalitet för att få in pengar. Många förlorar både arbete, familj och sin frihet. Självmordsfrekvensen är betydligt högre än för genomsnittet i befolkningen. Även missbrukarnas familjer får sina liv sönderslagna.

Mot bakgrund av detta är det mycket oroväckande att exempelvis statliga Svenska Spel kommer att införa nätkasino. Detta är fullständigt förödande, då nätkasino är klart störst när det gäller att producera spelberoende och dess konsekvenser i form av splittrade familjer, livslång skuldsättning, djupa depressioner och i flera fall självmord. Svenska Spel har en stor kundstock där införandet av nätkasino kommer att skörda många nya offer.

Därför bör vi följa Italiens exempel och totalförbjuda spelreklam.

Värst är de utländska spelbolagen, som via nätet och tv kan kringgå svenska lagar och regler. Det förekommer till exempel marknadsföring av spel på kredit, vilket är förbjudet i Sverige. Förbudet ska gälla i såväl tv och radio som på nätet.

Därför bör vi följa Italiens exempel och totalförbjuda spelreklam. Från och med den 1 januari är det helt förbjudet att marknadsföra spelbolag i tv, radio och på internet i landet. I och med det är Italien det första landet i Europa att förbjuda den typen av reklam.

”Spelberoendet är en social nödsituation som måste hanteras omedelbart” har vice premiärministern Luigi Di Maio sagt. Den som bryter mot förbudet kommer att mötas av kraftiga böter.

Det finns inget annat beroendeframkallande som är lika lättillgängligt som spel. Vi kräver därför att även Sverige inför en lag som totalförbjuder spelreklam i tv, radio och på internet.

 

Christina Liljekvist, Anki Rooslien, Kerstin Håkansson

S-föreningen för Tro och Solidaritet i Hedemora