ledare Det är lika förnedrande varje gång. Att stoppas, bli utpekad, misstänkliggjord. Enbart på grund av sitt utseende.

Att utsättas för det som kallas etnisk profilering är en erfarenhet som delas av skrämmande många av dem som av majoritetssamhället ges ett ”utländskt utseende”, människor som rasifieras som icke-vita.

Etnisk profilering sker i vardagen. Det handlar om att ständigt bli stoppad vid T-banespärrarna, eller när en är på väg någonstans i bilen. På grund av en ”rutinkontroll”. Det handlar om att bli visiterad av polisen när en är ute på stan med kompisarna.

Så här vittnar en ung afrosvensk i Civil Rights Defenders och kriminologen Leandro Schlarek Mulinaris rapport ”Slumpvis utvald” från 2017: ”Plötsligt stannar polisen framför oss. De hoppar ut och trycker upp oss mot bilen. Det hände utan någon som helst anledning. Det handlade om att vi såg ut som vi gör. Vi är svarta. Vi såg ett annat killgäng framför oss, alla vita. De blev inte stoppade.”

Under de senaste åren har etnisk profilering uppmärksammats i samband med polisens inre utlänningskontroller, alltså de kontroller som görs för att försöka hitta och avvisa papperslösa som vistas i Sverige utan tillstånd. En slags gränskontroll inne i landet.

Etnisk profilering sker såklart också vid den svenska gränsen. Ändå verkar ingen ha brytt sig om att granska förekomsten av ras- och etnisk profilering i tullen. Förrän nu. Dagens Arenas reporter Ottilia Hammarlund har gått igenom klagomål som har inkommit till JO och till Tullverkets egen kundombudsman KUNO under det senaste halvåret. Mellan oktober 2018 och januari 2019 inkom elva klagomål från människor som upplevt att de blivit misstänkliggjorda och stoppade enbart på grund av sitt utseende.

Det är hög tid att sluta leta ursäkter.

En av dem skriver: ”Jag blir genomsökt varje gång av tullpersonal. Det hände idag igen framför alla personer på tåget. Jag blev utfrågad på ett oförskämt sätt. Jag blev tagen till ett rum och blev genomsökt. (…) Det är inte möjligt att jag under mina fyra år som pendlare blir visiterad varenda gång och blir ifrågasatt som en kriminell. Jag förstår att man gör rutinkontroller ibland men jag blir drabbad varenda gång.”

Busschauffören Ali har vittnat till Justitieombudsmannen JO om hur tulltjänstemän stoppar hans buss varje gång han passerar tullen. ”Det är bara för att jag är invandrare och kör invandrarbuss. Jag har aldrig sett tullpersonal stanna en ‘svensk buss’. Aldrig.“

Etnisk profilering är olagligt. Alla myndighetspersoner ska i sin myndighetsutövning ”beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet” som det står i regeringsformen.

Det gäller patrullerande poliser lika väl som gränspoliser eller tulltjänstemän. De som skrivit till Tullverkets kundombudsman har fått artiga men icke-förpliktigande svar. Tullverket har en allmänt formulerad värdegrund, men ingen strategi för att motverka ras- eller etnisk diskriminering.

Det är hög tid att sluta leta ursäkter. Användningen av etnisk profilering handlar varken om enstaka misstag eller om att enskilda poliser eller tulltjänstemän är rasistiska rötägg. Utan diskriminerande arbetsmetoder. Rasprofilering är dessutom farligt ineffektivt. Inte bara för att det undergräver allmänhetens förtroende för polisen, utan för att det är lättare för en brottsling att överlista tulltjänstemannens eller polisens förutsägbara fördomar, än att överlista en slumpmässig kontroll.

Kebba Njie från nätverket AFRIS och en av initiativtagarna till en demonstration mot övervåld från poliser och ordningsvakter som hölls i helgen sammanfattar det bra: ”Jag vet att samhället behöver både poliser och ordningsvakter, men rasprofilering och övervåld måste stoppas.”