Ojämlikhet Det är dags att göra upp med bilden av Sverige som ett av världens mest jämlika länder.

Sverige tillhör fortfarande de länder som har en någorlunda jämlik fördelning av arbetsinkomster. Men när det gäller förmögenheter är Sverige tvärtom mer ojämlikt än alla andra i Europa. När ansedda Credit Suisse jämför 36 länder i Europa, inklusive EU-länderna, Island, Storbritannien, Turkiet och Schweiz, är Sverige det land som har den mest ojämlika fördelningen av förmögenheter.

Den tiondel av svenskarna som har störst förmögenhet kontrollerar över 70 procent av de samlade förmögenheterna i Sverige.

Förmögenhetskoncentration är också farligt för demokratin

En sådan koncentration av förmögenheter är skadlig för ekonomin. Det innebär att några få kontrollerar kapital som till exempel kan investeras i bostadsbyggande eller i nya företag.

Förmögenhetskoncentration är också farligt för demokratin. Elon Musk är ett extremt men talande exempel. Alla sociala medier styrs av en kommersiell logik: De budskap som gynnar ägarnas inkomster premieras och förstärks, på bekostnad av andra röster. Men efter att den excentriske Elon Musk med hjälp av sina enorma tillgångar köpte den sociala medieplattformen Twitter och förvandlade den till X, har plattformen ännu mer än tidigare förstärkt antisemitiska och högerextrema inlägg.

För en tid sedan lade affärsmannen Roger Akelius ett bud på Sveriges största skol- och utbildningskoncern Academedia. Akelius fick inte köpa till slut, inte minst eftersom börsen reagerade negativt på hans idéer om mindre klasser. Det hela var rätt komiskt, men också skrämmande. Vem köper dina barns skola nästa gång?

I Region Stockholm försöker det nya mittenstyret ta tillbaka kontrollen över den sönderprivatiserade vården. Det moderata skyltfönstrets många så kallade ”vårdval” har varit enormt skadliga för resten av landet. De privata vårdföretagen har inte bara kunnat anställa personal på löpande räkning för att utföra vård som inte är behovsstyrd, de har också sluppit ansvar för att utbilda nya läkare, och förvandlat Region Stockholm till ett slukhål för vårdpersonal som behövs i andra regioner, inte minst i norr.

Den privata vården har varit väldigt lönsam, och nu investerar ett antal företag stora summor på att försvara sina vinstuttag. De betalar för initiativ som ”Valfrihetens vänner” och tankesmedjan Synaps.

Sverige borde återinföra både fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Det skulle ge intäkter till den svältfödda välfärden. Och det skulle vara bra för demokratin.