Christer Nylander

debatt Liberalen Christer Nylander, ordförande i Riksdagens kulturutskott, beskriver en av honom oönskad utveckling i ett satiriskt inlägg.

En undersökning som genomförts på uppdrag av informationskontoret visar att invånarna i Borgstad kommun ger den politiska ledningen sitt stöd i den omläggning som nu sker. Framförallt finns en positiv känsla av gemenskap. Folk känner helt enkelt äntligen igen sig igen.

Den konstpolicy vi införde för fem år sedan tycks vara en bidragande orsak. Många välkomnar att det är färre obehagliga verk i konsthallen och att man numera aldrig hör vrål från performancekonstnärer på gågatorna.

Vi kan konstatera att särskilt starkt stöd för konstpolicyn finns bland de invånare som uppger att de sällan eller aldrig besöker konsthallen. Det är viktigt att också denna tysta majoritet får göra sin röst hörd.

Kommunens nya flaggpolicy bedöms också ha haft en viss stödjande effekt på samhällsklimatet. Svårare är att definitivt dra slutsatser av vår nya bibliotekspolicy eftersom den bara funnits i två år. Men, som en god vän sa till mig: ”Varför vill någon läsa obegripliga böcker och varför ska biblioteket använda våra skattepengar till stödja författare som bara skriver strunt? De borde istället få betala tillbaka allt de fått genom åren.” Min känsla är att många kommuninvånare känner igen sig i den känslan.

Att tidningen Vi i Borgstad åter ges ut är en strategiskt viktig satsning. Medborgarna behöver veta att det finns korrekt information som man känner att man kan lita på.

Inledningsvis har tidningen fått ägna mycket utrymme åt att granska andra medier och rätta till när annan media skriver felaktigt eller ofördelaktigt om vår kommun. Vi hoppas att den snart ska få ägna sig åt annat och bli mer proaktiv.

Resebidraget till föreningar som deltar i utländska idrottscuper ändras till ett stöd för arrangemang inom den egna kommunen.

Det kommunala bostadsbolaget kommer framöver att se över kanalutbudet i sitt tv-erbjudande. Vidare kommer kommunbidraget till föreningslivet att ses över. Föreningar inriktade på lokalt kulturarv ges särskilt goda villkor. Kurser som anses bidra till splittring samt språkkurser kommer att ges annan kodning i statistiken.

Resebidraget till föreningar som deltar i utländska idrottscuper ändras till ett stöd för arrangemang inom den egna kommunen.

En mindre förändring av den politiska organisationen kommer att ske det kommande året. Av effektivitetsskäl kommer kulturnämnden då att avskaffas och ansvarsområdet flyttas till det särskilda utskott under kommunledningen som också har ansvar för Informationskontoret.

Det förekommer rykten om att vi har en viss utflyttning från kommunen. Detta stämmer. En djupare undersökning har emellertid visat att de som flyttat från vår kommun också tillhör den kategori som i medborgarundersökningar indikerat att man inte är nöjd med utvecklingen.

Av det kan man alltså dra slutsatsen att dessa personers utflyttning bidrar till att stärka vår känsla av gemenskap i kommunen. Jag utesluter inte att ett särskilt flyttbidrag införs för att ytterligare stimulera denna utveckling.

Vår gemensamma sommarfest, Borgstad njuter och ler, utvidgas från två dagar till två hela veckor. Kommunledningen utesluter inte att det kan bli fler festivaler under året.

Sammanfattningsvis, vår nya medborgarundersökning visar att det finns stöd för vår politik. Folk trivs och mår bra. Folk känner igen sig. Vi i Borgstad är på väg åt rätt håll. Och vi kommer att fortsätta ta försiktiga och små steg i den utstakade riktningen.

Christer Nylander, riksdagsledamot (L), ordförande i kulturutskottet