SD:s kulturpolitik

Kultur Sverigedemokraternas budget har röstats igenom i skånska Hörby. Budgeten innebär besparingar inom modersmålsundervisning, kulturskola och bibliotek. På riksplanet vill SD satsa 900 miljoner på kyrkor. 

Sverigedemokraterna är med sina 35 procent största parti i Hörby. För första gången tog Sverigedemokraterna makten i en svensk kommun. SD styr i minoritet men fick makten genom en valteknisk samverkan med Moderaterna och SPI Välfärden.

På måndagen röstade politikerna i Hörby igenom Sverigedemokraternas budget för nästa år. Budgeten innehåller effektiviseringar på 3,9 miljoner och bland annat sparas det in på anslagen till modersmålsundervisning, biblioteken och kulturskolan. Det rapporterar SVT Nyheter.

Pengarna till modersmålsundervisningen kapas med lite mer än hälften, från 3,3 miljoner till 1,6 miljoner. I början av november sa Stefan Borg, Sverigedemokraternas gruppledare och tidigare tilltänkt ordförande för kommunstyrelsen, till Skånska Dagbladet att partiet vill avskaffa den modersmålsundervisning som bedrivs av obehöriga lärare.

– Kommunen bedriver modersmålsundervisning trots att det inte är lagligt tvingande, till exempel i förskoleklasserna. Hälften av lärarna har inte behörighet. Så vitt jag har förstått det krävs det pedagogisk utbildning för att kunna bedriva en effektiv undervisning.

– Vi vill därför avskaffa modersmålsundervisning som bedrivs av obehöriga lärare, sade Stefan Borg.

Biblioteken i Hörby förlorar 150 000 kronor och Kulturskolan tappar 200 000 kronor. Även Odenprojektet, ett samverkansprojekt mellan Eslöv, Höör och Hörby som syftar till att nå ungdomar som varken studerar eller arbetar, med 300 000 kronor.

I stället vill SD se att pengar går till ett »trygghetspaket«, som ska innehålla ökad kameraövervakning och ronderande väktare.

Jenny Lindahl, chef för Arena Opinion och en av medförfattarna till boken Kulturpolitikens liv efter dödenär inte ett dugg förvånad över att Sverigedemokraterna drar ner på kulturen.

– Att SD skär ner på kultur lokalt är det mönster vi sett hittills, säger hon.

Hon poängterar att det dock är en stor skillnad mellan SD:s kulturpolitik nationellt och lokalt. På riksplanet satsar partiet på kulturarv, nationell sammanhållning och skapandet av nationell identitet. Något som helt saknas på lokal nivå.

– Det som däremot förenar är motviljan mot mångkultur och samtidskultur. Det som blir kvar av SD:s kulturpolitik lokalt är alltså, som vi sett på fler håll, till exempel Gävle, att man bara gör dramatiska nedskärningar på allt man ogillar, och slår undan fötterna på det lokala kulturlivet, säger Jenny Lindahl.

– Det här är ett parti som satsar mycket på kulturpolitik i nationalistiskt syfte på riksplanet, men som lokalt egentligen bara lägger ner, stoppar och drar in anslag.

Läs mer: Därför vill – och kan – SD ta makten över kulturen

I dag presenterar Sverigedemokraterna riks sin budgetproposition för 2019. På kulturens område vill de sänka anslag som inriktar sig på mångkultur och integrationsåtgärder, eller som går till kultur som baseras på kön och etnicitet.

Det betyder bland annat över 300 miljoner kronor mindre till allmän kulturverksamhet och utveckling, samt internationellt kulturutbyte och samarbete; 770 miljoner mindre till folkbildning, studieförbund och folkhögskolor som har till syfte att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt; och nästan 100 miljoner mindre i ersättningar och bidrag till konstnärer.

I stället vill de nästan dubbla den kyrkoantikvariska ersättningen, för förvaltning, vård och underhåll av kyrkor, från 460 miljoner till 900 miljoner, öka anslagen till Riksantikvarieämbetet och införa nya Sverigecenter.

Sverigecenter riktar sig till nyanlända. I propositionen står det: »Intentionen är att dessa center ska synliggöra och förmedla information om det svenska samhället, den svenska kulturen och ortens lokala kulturarv, för möjligheten för nyanlända att knyta an till majoritetssamhället och för att generellt sett stärka den lokala identiteten och sammanhållningen.«

Totalt vill Sverigedemokraterna lägga 419 miljoner kronor mindre på kultur än regeringen.