1 januari införs entré på museer igen. Foto: Holger.Ellgaard

Kultur Ny budget börjar gälla från och med 1 januari. På kulturens område betyder det neddragningar på över 500 miljoner per år. Bort försvinner den fria entrén till museer och neddragningar av kulturskolan och studieförbunden. 

Under onsdagens budgetomröstning godkände riksdagen Moderaterna och Kristdemokraternas gemensamma budgetreservation. Det innebär stora skattelättnader för människor som tjänar över 42 000 kronor i månaden och för landets pensionärer. För att finansiera reformerna behöver annat stryka på foten.

Bland annat kulturbudgeten minskar med 543 miljoner under tre år. Exakt vad det innebär är svårt att säga i nuläget eftersom reservationen som röstades igenom inte specificerar varifrån pengarna ska tas ifrån. I Kristdemokraternas egen budget specificeras inte heller hur pengarna ska sparas in, även om de i denna  budget föreslår neddragningar på över 2,2 miljarder på tre år.

I Moderaternas budget går dock att läsa att 80 miljoner ska sparas in på att slopa den fria entrén till museer, den lägre taxan för kulturskolan plockas bort och de säger nej till fortsatt studieförbundsinsatser för att öka föräldrars delaktighet i barns lärande i skolan.

SVT rapporterar att utöver besparingarna höjer M-KD-budgeten anslagen till bibliotekens arbete mot barn i utsatta miljöer med 25 miljoner kronor.

Mats Persson, generalsekreterare för intresseorganisationen Sveriges Museer, tycker att det är problematiskt att det inte råder enighet kring frågan om entré till museerna.

– Det är en väldigt olycklig situation att det flackar fram och tillbaka i inträdesfrågan. Den här frågan behöver ha en långsiktighet, säger han och tillägger att Sveriges museer inte har någon principiell åsikt i frågan.

Det blir ett praktiskt problem för museerna.

– Den här typen av instabilitet, där det skiftar vart fjärde år för en del av våra medlemmar, är inte bra. I just det här specifika fallet blir det också ett praktiskt problem. Hur ska det hinna verkställas? säger Mats Persson som tror att för de berörda museerna kan det ta upp emot ett kvartal att få allt på plats.

Om museerna lyckas få in de pengar som nu försvinner genom att ta ut entréavgift säger Mats Persson ser väldigt olika ut för de olika museerna.

Förra gången den fria entrén plockades bort försvann omkring 30 procent av de berörda museernas besökare. När den fria entrén återinfördes på ett par museer 2016 var det framförallt unga och pensionärer som strömmade till.

Läs också: SD:s kulturpolitik i praktiken: Bibliotek drabbas