Dag Härdfeldt och Hanna Rohani
Leg. psykologerna Dag Härdfeldt och Hanna Rohani.

REPLIK Vårdens problem ligger inte i satsningar på management. Problemet uppstår när satsningarna inte förvaltas och utvärderas korrekt, skriver psykologerna Hanna Rohani och Dag Härdfeldt.

Förra veckan skrev underläkaren Fanny Nilsson om managementfolk inom vården. Inlägget var en utmärkt fördjupning på temat; fler styr, färre vårdar. Artikeln byggde vidare på Hanne Kjöllers granskning av hur vårdens resurser förvaltas, och ifrågasatte – med all rätta – huruvida satsningen på managementnivå gett rimlig avkastning beträffande vårdproduktion samt vårdkvalité.

Fanny ger utmärkta exempel på bristfälliga managementsatsningar. 865 chefer på 993 vårdplatser låter inte kostnadseffektivt.  Artikeln förenklar dock problematiken och för – på ett onödigt raljerande vis – ett alltför ensidigt och överdrivet kritiskt resonemang gentemot management och ledarskap. Artikeln ifrågasätter och kritiserar men erbjuder ingen lösning.

Vi ser ingen poäng i att svartmåla dyr managementkompetens. Vi tror på att omsätta kompetensen till ett skapande av organisationer som främjar innovation och kostnadseffektivitet. Rätt satsning, på rätt management kan leda till oerhört goda förutsättningar för klinisk produktion.

Ta Kry som exempel, en aktör som ofta felaktigt anklagats för att dränera sjukvården. Kry har ett omfattande managementteam. Det finns Chefsläkare och Chefspsykolog. Account Managers. Projektledare. OPS-Jourer. Kommunikatörer. Press-Managers. You name it. Massa managementfolk. Här har satsningen gett upphov till en oerhörd vårdproduktion.

Vi kan ta oss två skribenter som exempel. Vi har via Kry – i jämförelse med våra tidigare arbetsplatser – kunnat fördubbla vår vårdproduktion. Detta är mycket tack vare att organisationen avlastar och automatiserar alla processer som stör det kliniska arbetet. Effektiviteten har därtill inte skett på bekostnad av kvalitén, snarare tvärtom, organisationen utvärderar och återkopplar varje enskild behandlingsinsats vi gör. Felmarginalerna för undermålig vård är mindre än någonsin.

Vi ser dagligen vad rätt management kan göra för vården. Vi arbetar i en oerhört sammansatt vårdapparat, som säkert kostat åtskilliga miljoner att konstruera samt utveckla. Men apparaten tillåter oss, och många andra kliniker, att erbjuda bättre vård till fler patienter på kortare tid.

Problemet ligger således inte i satsningar på management. Problemet uppstår när satsningarna inte förvaltas och utvärderas korrekt. Och här har Fanny en poäng, det offentliga verkar inte ha förvaltat sina resurser ansvarsfullt. Kanske bör de ansvariga – i det här fallet – dra lärdom av de privata aktörerna, där det inte krävs 865 chefer för 993 vårdplatser.

Hanna Rohani
Leg. psykolog
Dag Härdfeldt
Leg. psykolog

Läs Fanny Nilssons svar här: »Inte ens patienterna står på er sida, Kry«