Dagens Arenas gästkrönikör, underläkaren Fanny Nilsson (till vänster), och Kry-psykologerna Dag Härdfeldt och Hanna Rohani.

SLUTREPLIK Kan vi inte ha en sansad debatt, replikerar två psykologer på Kry om management inom privat vård. ”Plocka fram evidens för att det faktiskt är säkert att bedriva vård som ni gör”, svarar Dagens Arenas gästkrönikör, underläkaren Fanny Nilsson. 

Hej Fanny! Tack för snabb replik!
Du förefaller ha starka åsikter om digital vård och du vidrör många viktiga punkter. Ersättningsnivåer, förvaltning av resurser, samt attityder gentemot digital vård är av högsta relevans. Vi förstår att dom digitala aktörerna är ett laddat ämne, vilket har märkts av på det – minst sagt hätska – tonläge som präglat debatten kring dem. Vi har tidigare efterfrågat ett mer sansat debattklimat, och upplever tyvärr att ditt resonerande motarbetar detta.

Du inleder med anklagelser och försöker framställa vår replik, som en del av ett massivt kampanjarbete. En ”reklamverksamhet för att flytta fram egna positioner.” Du separerar Kry från ”den framtida digitala vården”, som ska hjälpa de som är sjuka på riktigt, och antyder att våra patienter inte lider på riktigt.

Du använder nedlåtande termer som förkylningsläkare och antyder att vårt arbete är mindre viktigt, mindre reellt, genom att referera till märkliga uttalanden som att ”det inte är ett yrke att sitta framför en skärm”.

Du handplockar statistik som stöder ditt narrativ, och du
kryddar sanningen genom att konstatera att Kry inte avlastar vården, trots att det ännu inte finns tillräckligt med data för att dra sådana slutsatser. (Läs socialstyrelsens kartläggning av digital vård från 2018.)

Vi föreställer oss att din intention är god. Att du – liksom oss – vill förmedla så bra vård som möjligt, till så många personer det går. Att du är kritisk för att du bryr dig. Vi anser dock att debatten om digitala aktörer förtjänar ett bättre, mer konstruktivt tonläge.

Vår replik syftade ursprungligen till att lyfta fram ett positivt exempel på lyckade managementsatsningar. Vi använde Kry som exempel, eftersom organisationen tillåtit oss att nå ut till fler patienter – patienter som därtill enligt skattning är mycket nöjda med erhållen vård. Och vi hoppas att du – nånstans – kan se det positiva med det.

Hanna Rohani
Leg. psykolog
Dag Härdfeldt
Leg. psykolog

 

Fanny Nilsson, Dagens Arenas gästkrönikör, svarar direkt:

Ni vill att vi ska sansa oss.

Sluta tapetsera tunnelbanan med uppmaningar om att söka era läkare för förkylningar.

Ni vill att vi ska sansa oss.

Sluta behandla mot nationella rekommendationer för antibiotikaförskrivning.

Ni vill att vi ska sansa oss.

Plocka fram evidens för att det faktiskt är säkert att bedriva vård som ni gör.

Ni vill att vi ska sansa oss.

Sluta låtsas att det handlar om tillgänglighet och nöjdhet istället för patientsäkerhet och riktiga behov.

Ni vill att vi ska sansa oss.

Om ni på riktigt brydde er om patienter:  börja samarbeta med landsting, vårdcentraler och sjukhus för utveckling av digital vård, istället för att aggressivt marknadsföra er som en vinstdrivande app.

Fanny Nilsson är fristående skribent och arbetar som underläkare i akutvården

 

Läs Fanny Nilssons krönika här: Fler styr, färre vårdar, men med bättre slogans

Läs Kry-psykologernas replik på krönikan här: »Dra lärdom av privata aktörer, där det inte krävs 865 chefer«

… och Fanny Nilssons replik på densamma här: »Inte ens patienterna står på er sida, Kry«