Min doktors app och reklam för Kry i Stockholms kollektivtrafik. Bild: Dagens Arena

DIGITAL VÅRD Åtgärder är på gång för att tydligare reglera Min doktor och Krys verksamhet inom vårdvalet i Region Jönköpings län. Det kan bli fråga om att begränsa vilka diagnoser som får ställas digitalt, och att nätläkarna måste lämna ifrån sig mer information om patientbesök.

Senast igår, 1 juni, skulle Läkarhuset Tranås och Wetterhälsan ha inkommit med åtgärdsplaner för hur de ska se till att säkerställa att Min Doktor och Kry, som de har avtal med, ställer diagnoser på korrekt sätt.

En journalgranskning gjord av Region Jönköpings län, som Dagens Arena rapporterat om, visade stora brister när det gäller hur Min doktor och Kry ställt diagnoser för lunginflammation och halsfluss. I en majoritet av granskade fall var inte alla kriterier uppfyllda för att ställa diagnos enligt journalerna, och i många av de fallen hade läkarna ändå skrivit ut antibiotika.

Granskningen fick Region Jönköping att reagera och de meddelade att de inom kort skulle samla både de två vårdcentralerna och de två nätläkarföretagen till möten om hur de ska gå vidare. De mötena har ännu inte kommit till stånd, men ett är planerat till nästa vecka och ett några dagar senare.

Regionen har inför mötena begär in skriftliga åtgärdsplaner från Wetterhälsan och Läkarhuset Tranås om hur de tänker se till att bristerna inte upprepas. De två vårdcentralerna är en del av vårdvalet i Region Jönköping, och därmed har de huvudansvaret för att deras underleverantörer, som Min doktor och Kry, lever upp till de krav regionen ställer på vården.

– Av muntliga kontakter vi har haft med vårdcentralerna framgår att de redan har tagit fram planer ihop med nätläkarföretagen. De har tittat på sina rutiner kring antibiotikaförskrivning. Sedan försöker vi titta på hur vi ska mäta och följa upp, säger Magnus Mattsson-Mårn, ansvarig överläkare på primärvårdsenheten i Region Jönköpings län.

Det finns begränsningar i hur man kan möta patienter genom digitala läkarbesök, vilket gör att man kan komma att begränsa vilka diagnoser och tillstånd som får behandlas på distans, säger Magnus Mattson-Mårn.

– Även inom regioners egen vård kommer det ju finnas exempel som sticker ut, där läkare handlar utanför fasta regler och det kan vara helt rätt att göra. Men med nya arbetssätt är det nog bättre att hitta begränsningar: vissa tillstånd ska kanske inte behandlas på det här sättet, digitalt, säger han.

Vad kan det handla om för diagnoser, mer än lunginflammation och halsfluss?

– Det finns några andra diagnoser utanför infektionsområdet, där det lutar åt att har man den här problematiken ska man hänvisas vidare (till fysisk vårdgivare, red.anm), säger han.

Huruvida nätläkare helt kommer att stoppas från att ställa diagnoser för vissa symptom, eller om det snarare ska ställas uttryckliga krav på provtagning inom ramen för läkarbesöket kan inte Magnus Mattsson-Mårn svara på i dagsläget.

– Vi vill att de ska leva upp till Jönköpings kriterier (för hur man ställer diagnoser. Red.anm). Kan de det är det ok, annars ska de skicka vidare, säger Magnus Mattsson-Mårn.

En annan fråga som regionen vill ta upp med vårdcentralerna och Min doktor och Kry är hur de kan få bättre och snabbare tillgång till statistik över vad nätläkarna egentligen har gjort under ett besök.

– Vi har inte direkt tillgång till sådan data idag. Man ska veta att journalgranskning är ett mycket omständligt sätt att få information och det ger inte all information. Så vi behöver få kunna få uppgifter lättare, till exempel om när man skickat till provtagning, säger Magnus Mattsson-Mårn.

Smålands-Tidningen skriver att det kan bli fråga om kvalitetsavdrag för Wetterhälsan och Läkarhuset Tranås vårdcentraler om nätläkarföretagen inte lever upp till godkänd vårdkvalitet. Några sådana avdrag ska det inte bli fråga om säger Wetterhälsans vd Mats Siljehult till tidningen.

– Vi beter oss så som betalaren önskare och har en drivkraft att efterleva det som de frågar efter. Det ska inte vara någon dålig kvalitet i vår vård. Om det är det ska det ändras och det försöker vi göra nu, säger Mats Siljehult.

Enligt Smålands-Tidningen, som har tagit del av Wetterhälsans åtgärdsplan, skriver vårdcentralen i planen att lunginflammation »bara undantagsvis« ska behandlas av Min doktor, och att patienter med halsinfektion ska handläggas enligt STRAMA:s (Samverkan mot antibiotikaresistens) riktlinjer.

Dagens Arena har sökt Hugo Lewné, vd för Lideta hälsovård som driver Läkarhuset Tranås, och han svarar via sms att de inte vill kommentera frågan.

 

Läs övriga delar av granskningen:

Granskning: Nätläkare ställer felaktiga diagnoser

Efter kritik – SKL vill sänka taxan för digital vård rejält

Nätläkare guldgruva för två privata vårdcentraler

Stockholmarna i besökstopp hos digitala doktorer

Så vill regionerna digitalisera vården

Ministern: »Huvuddelen av digital vård behöver vara i offentlig regi«