Med sin nya vårbudgetmotion »Sverige ska fungera« meddelar Moderaterna att epoken Reinfeldt är över. Med en rabiat inställning till bidrag vill partiet spara in 29 miljarder. 

Man kan lugnt konstatera att Moderaternas skuggbudget som presenterades igår, drunknade i bruset kring Miljöpartiet. Vilket kanske är lika bra, för den mer än lovligt mörkblå motionen var fattig på nyheter.

Efter att i månader ha försökt etablera ett krismedvetande – lite knepigt när Sverige går på högvarv – handlade förslagen mest om besparingar. Fast det blir fler poliser och ännu längre skoldagar för lågstadieelever.

Framför allt ska pengar tas från svaga grupper i samhället. 29 miljarder ska sparas på bidrag och migration fram till år 2020, lovar Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson. När det gäller flyktingmottagandet förslås en del reformer, till exempel ska efterlevandestöd inte utgå till ungdomar i HVB, stödboende eller familjehem. Moderaterna vill också ha ett tak på antal timmar med offentligt biträde för asylsökande.

Och arbetslinjen vässas med samma inslag av önsketänkande som under alliansregeringens dagar. I stället för dagens arbetsmarknadsutbildning vill Moderaterna införa en yrkeslinje med jobblöfte från arbetsgivare efter studierna – ett så kallat skarpt jobblöfte. Partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson fick dock genast tummen ned av Svenskt Näringslivs Anna-Lena Bohm, som menade att löftet inte går att infria. »Lova ett specifikt jobb till specifika personer innan en utbildning har genomförts kommer aldrig att fungera«, sa hon till Sveriges Radio.

När det gäller bidrag är det tuffa tag som gäller, framför allt för nyanlända, som långsamt måste »kvalificera sig« för garantipension eller föräldrapenning. Sparförslagen omfattar också resten av befolkningen som får en extra karensdag i sjukförsäkringen, samtidigt som den bortre tidsgränsen återinförs.

Förslagen ligger helt i linje med Moderaternas rabiata inställning till bidrag. I förra veckan introducerade partiledare Anna Kinberg Batra idén att det ska bli obligatoriskt för alla kommuner att göra hembesök hos dem som lever på försörjningsstöd, tidigare socialbidrag. Besöken ska vara oanmälda, och kan enligt Justitieombudsmannen eventuellt strida mot regeringsformen.

Man får anta att den typen av hembesök inte skulle gälla för de som lyfter andra sorters bidrag – eller avdrag. Enligt tidningen ETC är det nämligen det förmögna Danderyd som slår rekord i rut, rot och ränteavdrag. 2015 kunde en genomsnittlig familj få skattelättnader på drygt 7300 kronor i månaden, en kostsam omfördelningspolitik

Men sådana siffror stör inte Batra som fortsätter att leda Moderaterna tillbaka till 1900-talet. Vad vårmotionen framför allt signalerar är att epoken Reinfeldt definitivt är över.

Bakåtslickens och de marinblå klubbkavajernas parti är tillbaka.