Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm, Feministiskt initiativ.

debatt Malmö har framgångsrikt arbetat med metoden »Sluta skjut!« efter amerikansk modell, och har på så sätt fått ned antalet skjutningar markant. Varför vägrar Anna König Jerlmyr och det grönblåa styret att lyssna på oss och införa samma modell? skriver Feministiskt Initiativ, Stockholm.

Barn blir ofrivilliga vittnen och offer till gängkriminalitet. Nio månader in på 2020 har 14 personer dödats, 38 skadats och flest skott hittills avlossats. Nu är det dags för det grönblå styret att lyssna på oss i Feministiskt initiativ. Det är dags för Stockholm att införa metoden ”Sluta skjut” för att få stopp på våldet.

Vi har gång på gång lyft förslaget om att införa ”Sluta skjut” i Stockholm. Det var ett av våra vallöften under valet 2018. Omgående efter valet, då Miljöpartiet valde att byta sida och ingå ett Alliansstyre, la vi fram förslaget till kommunfullmäktige. Fortfarande har inte vårt förslag behandlats. Och än värre är det att det grönblå styret vill avslå förslaget. Vi ställer oss helt frågande till varför.

Det är bara att titta på statistiken från Malmö: de har aldrig haft så många ärenden i sin avhopparverksamhet. Polisen uppger att antalet skjutningar minskat markant. Vad väntar Anna König Jerlmyr på – handlar det om prestige att inte vilja ge oss rätt i frågan och om en ovilja att lämna partiprestigen? Vi har redan sagt det, men säger det igen, när barn och unga skjuts eller skjuter – då har inget parti gjort tillräckligt.

Människor dör på Stockholms gator, vi har inte tid att vänta.

Metoden ”Sluta skjut” är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad, familjer och engagerade invånare för att förebygga skjutningar och ge rätt stöd för den som vill bort från våld och kriminalitet. Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, gruppvåldsintervention (GVI), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. Det är tydligt att det varit en effektiv och framgångsrik satsning.

Vi i kommunen har varken bestämmanderätt över polisen eller möjlighet att stifta lagar. Vi måste arbeta brottsförebyggande och ”Sluta skjut” är ett konkret exempel på hur vi i kommunen kan ta ansvar för det dödliga våldet.

Vi ställer oss helt frågande till varför styret i Stockholm inte redan har infört ”Sluta skjut”. Redan för ett och ett halvt år sedan lämnade vi in förslaget till kommunfullmäktige. Människor dör på Stockholms gator, vi har inte tid att vänta.

Nu är det dags för Stockholms finansborgarråd, Anna König Jerlmyr, att lyssna på oss!